Hebt u een huis geërfd en hoopt u dat voor een mooie meerprijs te kunnen verkopen? Pas dan op, want de ontvanger van de successierechten pikt dan een flink graantje mee...

Successierechten
Wie een huis erft, moet dat aangeven aan de fiscus en op de geschatte waarde successierechten betalen. Dat is logisch. Maar wat als de woning daarna verkocht wordt tegen een hogere prijs dan die geschatte waarde?

Als dat binnen de twee jaar gebeurt, dan moeten de erfgenamen successierechten bijbetalen op de gerealiseerde meerprijs, vermeerderd met een boete wegens tekortschatting. En dat kan een zware dobber zijn.

Voorbeeld
Stel, uw vader overlijdt, u bent zijn enige erfgenaam en het enige wat hij u nalaat, is zijn huis, gelegen in het Vlaamse Gewest. U schat de waarde van het huis op 200.000 EUR en neemt het voor dat bedrag op in de nalatenschapsaangifte. De successierechten die u daarop moet betalen, bedragen 15.000 EUR.

Een half jaar later beslist u om het huis te verkopen. Op aanraden van de makelaar zet u de woning te koop voor 300.000 EUR en al vrij snel wordt het huis ook voor die prijs verkocht. Aangezien de verkoop plaatsvindt binnen de twee jaar na het indienen van de aangifte, gaat er bij de ontvanger van de successierechten meteen een belletje rinkelen. Op basis van de gerealiseerde meerwaarde bedraagt de bijheffing van de successierechten 18.000 EUR. Daarbovenop kan er in sommige gevallen nog een boete voor tekortschatting toegepast worden die kan oplopen tot een bedrag gelijk aan de bijheffing.

Tip
Wilt u zo'n bijheffing en een boete voor tekortschatting vermijden, dan kan dat door de woning voor het indienen van de aangifte te laten schatten door een beëdigd schatter. Zo'n schatting is bindend voor beide partijen. Dat wil zeggen dat de fiscus later niet meer kan terugkomen op de aangegeven waarde, ook niet als het huis binnen de twee jaar tegen een hogere prijs wordt verkocht.

Bent u van plan om een geërfd huis binnen de twee jaar te verkopen, overweeg dan om het te laten schatten door een beëdigd schatter voor u de aangifte van nalatenschap doet. Zo vermijdt u een mogelijke bijheffing van de successierechten én een boete.