Als u overweegt om uw gezinswoning te kopen of te bouwen, moet u er ook rekening mee houden dat u vanaf dan elk jaar onroerende voorheffing (OV) zult moeten betalen. Die belasting kan oplopen tot 1.000 EUR of meer en neemt dus toch een hele hap uit het gezinsbudget. Hoeveel OV zult u moeten betalen?

Onroerende voorheffing betalen
Wordt u eigenaar van een woning, dan betekent dat dat u vanaf dan jaarlijks onroerende voorheffing (OV) moet betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt niet alleen af van het kadastraal inkomen (KI) van de woning, maar ook van waar u woont.

In eerste instantie wordt er immers een ‘basisheffing' toegepast die verschilt naargelang het gewest waar de woning gelegen is. In het Vlaamse Gewest bedraagt die heffing 2,5% op het geïndexeerde KI, terwijl dat in het Brusselse en Waalse Gewest 1,25% is. Daarnaast rekenen ook de provincies, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten elk jaar nog eens opcentiemen aan op de basisheffing. De provincies en gemeenten bepalen zelf volledig vrij hoeveel opcentiemen ze heffen.

 

Voorbeeld
U bent eigenaar van een woing in Gent met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.600 EUR. De provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent rekenen respectievelijk 295 en 1.450 opcentiemen op de basisheffing van 2,50% van het Vlaamse Gewest. In 2012 betaalt u dan het volgende bedrag aan onroerende voorheffing:

 

Basisheffing (Vlaamse Gewest):

1.600 x 2,50%

= 40

Provinciale opcentiemen (O-Vl):

40 x 2,95

= 118

Gemeentelijke opcentiemen (Gent):

40 x 14,5

= 580

OV voor 2012:

 

738 EUR

 

Vanaf wanneer?
Vanaf welk jaar u de OV verschuldigd bent, verschilt naargelang u een woning koopt of bouwt.

• Als u een bestaande woningkoopt, dan bent u de OV in principe pas verschuldigd vanaf het daaropvolgende jaar, maar in de praktijk wordt gewoonlijk in de aankoopakte opgenomen dat de koper in het jaar van de aankoop zijn deel van de OV ten laste neemt.

• Als u een woning bouwt, dan bent u OV verschuldigd vanaf het jaar ná de ingebruikneming.

Verminderingen van de OV
In bepaalde gevallen kan de OV (tijdelijk) verminderd of vrijgesteld worden. We vermelden hier enkel de meest voorkomende gevallen.

Dat kan onder meer het geval zijn als u minstens tweekinderen ten laste hebt. In het Vlaamse Gewest is deze vermindering van toepassing als u voor minstens twee kinderen kinderbijslag krijgt, terwijl u in het Brusselse en Waalse Gewest minstens twee kinderen in leven moet hebben, van wie er minstens één ten laste is. Gehandicapte kinderen worden hierbij voor twee kinderen geteld.

Daarnaast hebt u mogelijk nog recht op een vermindering van de OV als u zelf een handicap hebt of als u gehandicapte personen ten laste hebt.

Ook als uw gezinswoning in aanmerking komt als ‘bescheiden woning', wordt de OV verminderd met 25%. In het Vlaamse Gewest kan dat het geval zijn als het geïndexeerde KI van alle onroerende goederen die u bezit in het Vlaamse Gewest niet groter is dan 745 EUR. In het Brusselse en Waalse Gewest geldt die grens voor alle onroerende goederen die u in België bezit. In het Waalse Gewest is het bovendien vereist dat u geen andere woningen bezit in België of in het buitenland.

De te betalen OV hangt niet alleen af van het kadastraal inkomen van de woning, maar onder meer ook van waar de woning gelegen is en van de gezinssamenstelling.