Als u kinderen hebt, dan komt het erop aan om uw vermogen op een fiscaalvriendelijke manier over te dragen. Successierechten zijn vaak hoog, maar via een schenking kan de overdracht een stuk voordeliger. Zoiets kan heel eenvoudig en perfect wettelijk via een handgift of bankgift.

Wat is dat ook alweer?
Bij een handgift geeft u bijvoorbeeld cash geld van hand tot hand aan uw kinderen. Daarnaast kunt u het bedrag ook gewoon overschrijven van uw rekening naar die van uw kinderen. In dat geval spreken we van een bankgift.

Nog drie jaar leven
Als uw kinderen willen genieten van goedkope schenkingstechnieken, dan moet u als schenker wel nog minstens drie jaar in leven blijven na de handgift of bankgift. Wanneer u toch binnen die periode zou overlijden, dan moeten zij alsnog successierechten betalen. U mag ook kiezen voor de registratie van de schenking tegen een voordelig tarief van 3%, zodat de geschonken goederen onmiddellijk buiten de nalatenschap zouden vallen.

Schriftelijk bewijs!
Daarom is het bij zo'n schenking aan te raden steeds een schriftelijk bewijs op te maken. Daaruit moet later blijken dat de schenking meer dan drie jaar vóór uw overlijden plaatsvond. Om over een bruikbaar bewijs te beschikken, is het aan te raden om contact op te nemen met uw adviseur of notaris. Die zullen u informatie over de aangepaste procedure kunnen geven.

Nog effecten aan toonder?
Hebt u nog kasbons aan toonder die binnenkort vervallen? Nogal wat ouders kiezen ervoor om zulke effecten op de vervaldag bij hun bank binnen te brengen en het geld op de rekening van hun kinderen te laten zetten.

Is dat dan ook een schenking?
Ja, het gaat dan om een zogenoemde onrechtstreekse schenking. Ook hier geldt een periode van drie jaar na de storting om te ontsnappen aan de successierechten. Een schriftelijk bewijsdocument is dan ook aan te raden.

Bij elke vorm van schenking - ook een onrechtstreekse - doet u er goed aan om een schriftelijk bewijs op te maken. Zo vermijden uw kinderen later discussies met de fiscus.