Krediet voor duurzame investeringen

Duurzaamheid gaat om de levenskwaliteit in een samenleving: economisch, sociaal en ecologisch. De agrarische sector kan daarbij een voortrekkersrol spelen. Met het oog daarop ondersteunt BNP Paribas Fortis uw duurzame investeringen met een aantrekkelijk krediet op maat.

Duurzame investeringen voor:

  • schaalvergroting en/of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten;
  • aanpassing van het bedrijf aan de strengere normen voor voedselveiligheid, traceerbaarheid, waterzuivering …;
  • verbetering van de productiekwaliteit dankzij betere grondstoffen of innovatieve apparatuur;
  • de verbetering van het dierenwelzijn;
  • de omschakeling naar een alternatieve vorm van landbouwuitbating;
  • investeringen in hernieuwbare energie met zonnepanelen of een warmtekrachtkoppeling;
  • ...

 

Duurzame investeringen zijn maatwerk. Maak dus zeker een afspraak met een van onze specialisten en vertel ons uw plan.
 


Alle details van dit product afdrukken