Kasbons, Volksleningen

 

Kasbons

 

Wat is een Kasbon?

Een veilige beleggingsformule met een vaste looptijd en een vaste rentevoet die op voorhand gekend is en de hele looptijd geldt.

Voordelen

 • Veilig: het kapitaal is op de vervaldag voor 100% gegarandeerd.
  De bedragen die particulieren en bepaalde rechtspersonen in kasbonnen beleggen, valt onder het Europese beschermingsmechanisme voor bankdeposito's tot 100.000 euro per persoon en per bank.
 • Een transparante belegging: de rentevoet is gegarandeerd gedurende de volledige looptijd.
 • Geen wisselkoersrisico's: de kasbon is uitgegeven in euro.
 • Voor iedereen haalbaar: het minimale inschrijvingsbedrag is 250 EUR.
 • Geen instap- of uitstapkosten.
   

Fiscaliteit

 • Inwoners betalen roerende voorheffing
 • Niet-inwoners betalen geen roerende voorheffing indien de :

- kasbon op naam staat en bewaard wordt op een effectenrekening,

- het attest "Vrijstelling van RV" is ondertekend,

- indien de rente niet gekapitaliseerd wordt.


Op dit ogenblik biedt

BNP Paribas Fortis geen kasbonnen aan waarop ingeschreven kan worden.

 

 

 

 

 

De Volkslening: een kasbon met sociale doelstellingen

 

De Volkslening is een specifieke soort kasbon waarvan de voorwaarden bepaald worden door de wet van 26.12.2013 over de thematische volksleningen. De opgehaalde fondsen dienen voor de financiering van projecten met een sociaaleconomisch of maatschappelijk verantwoord doel.

 

De wet laat niet toe dat de Volkslening teruggekocht wordt tijdens de eerste 5 jaren. De enige uitzondering hierop is als de houder ervan overlijdt.

 

Goed om te weten
Tot 31 december 2015 betaalt de belegger een verlaagde roerende voorheffing op de interesten van 15%. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze opgetrokken naar het normale niveau van de roerende voorheffing.

 

Op dit ogenblik biedt BNP Paribas Fortis geen Volksleningen aan waarop ingeschreven kan worden.