Zeker zijn van de maatschappelijk verantwoorde insteek van uw beleggingen

  • Een team van liefst 60 MVB-specialisten ondersteunen het MVB-aanbod en hanteren daarbij een transparante en geëngageerde aanpak.
    • Transparant. Onze analyse van de extra-financiële gegevens en de motieven om uitgerekend deze beleggingen, projecten of ondernemingen wel of niet te selecteren, zijn gebaseerd op een erkende en consequente methodologie.
    • Geëngageerd. Voor BNP Paribas Fortis blijft maatschappelijk verantwoord beleggen niet beperkt tot een vage motivatie of een aparte communicatiestijl. Echt maatschappelijk verantwoord beleggen moet ertoe leiden dat de belegger een tastbare invloed uitoefent op de wereld om hem of haar heen.
  • Naast deze interne controle is er ook de externe controle. Bedrijven die in aanmerking komen voor MVB-beleggingen, zijn opgenomen in zgn. ethische indexen.
  • Die internationaal gangbare indexen en dus ook de bedrijven die er deel van uitmaken, worden van kortbij opgevolgd. Dit resulteert in recurrente herzieningen van de selecties en ook in niet-financiële rapporteringen.
  • Ondernemingen die niet (meer) voldoen aan de sociale filter, gaan onverbiddelijk uit de index. Dat was o.a. het geval met BP na de olieramp in de Golf van Mexico (2010) en met kledingketen Primark na de instorting van een textielfabriek in Bangladesh (2013).
  • Vaak gaat een belegging vergezeld van een garantie door een onafhankelijk controle-orgaan zoals Forum Ethibel, Vigeo en Novethic. Let vooral op de ethische keurmerken:

 

EthibelVigeoNovethic