Tegen welk rendement?

Een aantal beleggers vreest misschien dat de financiële rendementen van SRI-beleggingen lager zijn. De recente geschiedenis bewijst dat veeleer het tegendeel waar is.

 

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen leveren even goede prestaties als klassieke beleggingen zonder die invalshoek. 

 

Onderstaande grafiek vergelijkt tijdens de voorbije 5 jaar de benchmark Euro Stoxx 50 index (blauwe lijn) met de Euro STOXX Sustainability 40 index (groene lijn).
Die volgt Europa's best presterende bedrijven op duurzaam gebied. U ziet dat de Sustainability index langzaam maar zeker beter presteert.

Uiteraard dient u er rekening mee te houden dat rendementen uit het verleden geen garantie inhouden voor de toekomst.
 

 

Grafiek

 

 Bron: Bloomberg