Wie verzorgt het onafhankelijke toezicht op de selectieprocedure?

Op de selectieprocedure wordt toegezien door een onafhankelijk internationaal comité van experten.

 

Elk kwartaal komt een onafhankelijk comité van internationale experten samen. Zij overleggen met de fondsbeheerders over:

  • de gevolgde strategie;
  • nieuwe ideeën en opportuniteiten;
  • bijkomende info over bedrijven, enz.

 

Elk jaar maakt het comité een rapport over haar bevindingen en doet het aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van de Instellingen voor Collectieve Beleggingen die onder haar bevoegdheid vallen. De bevindingen en aanbevelingen van het comité worden tevens opgenomen in het jaarverslag van het compartiment. Let op: niet alle duurzame compartimenten gepromoot door BNP Paribas Fortis vallen onder de bevoegdheid van het comité van internationale experts. 

 

Dat is o.a. het geval met:

 

Samenstelling van het comité op 1/1/2010

Karl-Henrik Robert (voorzitter)

Deze internationaal gerenomeerde kankerspecialist is stichter van ‘The Natural Step', Zweden, een internationale ngo die zoekt naar een wetenschappelijke consensus als basis voor een structurele benadering van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. In dat opzicht adviseerde The Natural Step al partners als Home Depot, Nike, Interface, Mitsubishi Electric USA, Ikea en MacDonalds.
Professor Robert werd onderscheiden met de Green Cross Award voor internationaal leiderschap en met de Blue Planet Prize, de “Nobelprijs” voor ecologische duurzaamheid.

 

Raymond Van Ermen

Uitvoerend Bestuurder van de ‘European Partners for the Environment' uit België. Momenteel leidt hij het programma “Eco-innovation”, met als grootste project een Europese alliantie voor grotere efficiëntie. Dit publiek/privé platform ijvert voor groene investeringen en een bevoorradingscyclus die gericht is op duurzame handel en innovatie.

 

Dr. Maritta Koch-Weser
Directeur van de ‘Global Exchange for Social Investment' uit Duitsland.
Dr. Marita Koch-Weser werkte gedurende 20 Jaar voor de Wereldbank en raakte in haar talrijke internationale opdrachten overtuigd van de noodzaak tot een structurele en globale aanpak van duurzaamheid in de economische verhoudingen. Zij is daarbij een vurig pleitbezorger voor gemengd publiek en privé-initiatief in deze materie. Zij is tevens stichter en voorzitter van Earth3000, een internationale studie- en drukkingsgroep met zetel in Duitsland die vooral gericht is op de bijstand aan nationale en lokale besturen voor een duurzame ontwikkeling die economie en ecologie verzoent.

 

Robert Rubinstein
Stichter en directeur van Brooklin Bridge (USA) en kennismakelaar met specialisatie in de Euopese SRI-markt. Hij adviseert instellingen en bedrijven bij hun continu veranderingsproces van oude naar nieuwe economieën. Tot zijn vele internationale functies hoort o.a. ook het voorzitterschap van de jury van de Swift Prize van de Koning Boudewijnstichting.

 

Cyril Lin

Oprichter en gedelegeerd bestuurder van IFG Development Initiatives (IFGDI), een economisch adviesbureau voor grote ondernemingen, dat gespecialiseerd is in overgangseconomieën en opkomende markteconomieën. IFGDI is gelieerd aan IFG Capital, een beleggingsmaatschappij die zich hoofdzakelijk toelegt op mezzaninefinanciering en andere vormen van bedrijfsfinanciering. Van 1981 tot 2000 was Cyril Lin docent economie aan de Universiteit van Oxford, waar hij ook directeur was van het Centre for Modern Chinese Studies en tot de vakgroep economie van St. Antony's College behoorde.

 
Wie verzorgt het onafhankelijke toezicht op de selectieprocedure?


Afdrukken