Geletterde mensen: winstdeling

 

Horizon bekijkt geregeld een woord, een begrip, … uit de beleggingswereld en ontdoet het van onnodige geheimtaal. Vandaag hebben we het over winstdeling.

Een van de aparte kenmerken van bijvoorbeeld een Tak 21-spaarverzekering is dat het rendement de optelsom is van een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Stel dat een Tak 21-spaarverzekering momenteel een gewaarborgde rentevoet biedt van 1,5%. Die rentevoet is vooraf bekend en wordt gegarandeerd gedurende de volledige looptijd of gedurende de vastgelegde garantieperiode.


De actuele geldende rentevoet wordt toegepast op de storting die u nú doet. Stijgt later de rente en past de verzekeraar de rente aan naar bijv. 2,5%, dan geldt die 2,5% op elke bijkomende storting (premie) die u op dat moment doet. Ook de rentevoet op die bepaalde storting is definitief verworven gedurende de rest van de looptijd of de vastgelegde garantieperiode.

 

Winstdeling

Uw verzekeraar kan u bovenop het gewaarborgd rendement van uw tak 21-spaarverzekering jaarlijks een winstdeling uitkeren. U vindt in de algemene voorwaarden of de levensverzekering die u gekozen hebt in aanmerking komt voor winstdeling. Voorwaarde is alleszins dat uw levensverzekeringscontract nog van kracht is op 31 december van het jaar waarvoor de winstdeling toegekend wordt.


Of uw verzekeraar een winstdeling uitkeert en hoeveel die bedraagt, verschilt van jaar tot jaar. Een winstdeling wordt immers elk jaar opnieuw berekend naargelang de resultaten die de verzekeraar haalt, naargelang de algemene economische conjunctuur enz.


De verzekeringsonderneming maakt zijn winstdeling meestal bekend tijdens de eerste maanden van elk nieuw kalenderjaar. Na goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt de winstdeling uitgekeerd op basis van het winstdelingsplan. Dit lijkt een formeel proces, maar het heeft natuurlijk een reden. Een Tak 21-spaarverzekering is in de eerste plaats een verzekeringscontract met contractuele garanties, en daar wordt niet licht overheen gegaan. De winstdeling moet ook in dat opzicht bekeken worden: ze wordt contractueel bij uw reserve gevoegd en is vanaf dan definitief verworven.


Belangrijk: winstdelingen van de voorbije jaren bieden geen garantie dat er ook dit jaar een winstdeling komt. U zult begrijpen dat in tijden van extreem lage rentevoeten en in het licht van de voorzichtige beleggingspolitiek die verzekeringsondernemingen wettelijk moeten hanteren, een winstdeling trouwens geen evidentie is.


De winstdeling wordt niet jaarlijks uitbetaald. Ze wordt bij uw bijeengespaarde reserve gevoegd. Zo zorgt ze mee voor de aangroei van uw eindkapitaal. U ontvangt dus interest op interest. Dit noemt men het sneeuwbaleffect.