Vervroegde belasting voor pensioenspaarrekeningen

De regering besliste in 2014 om het belastingregime voor pensioenspaarcontracten bij te sturen. De eindbelasting op 60 jaar daalde van 10% naar 8% en een deel daarvan wordt vervroegd geïnd. Van 2015 tot 2019 wordt er in de maand september 1% afgehouden ten voordele van vadertje Staat.

 

Vanwaar die inning van 1%?

De regering besliste het belastingregime van pensioenspaarcontracten aan te passen. Die regeling gaat als volgt:

 • op uw pensioenspaarcontract krijgt u een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen;
 • bij het huidige maximumbedrag van 940 euro betekent dat een belastingvermindering van 282 euro op jaarbasis;
 • tegenover dit belastingvoordeel staat een eindbelasting;
 • die eindbelasting bedroeg tot 2014 10%, maar sinds vorig jaar bedraagt ze nog maar 8%;

 

Wanneer betaalt u die eindbelasting?

 • op 60 jaar als u uw contract vóór uw 55ste afsloot;
 • op de 10e verjaardag van uw contract als u pas na uw 55ste van start ging;

 

MAAR … de Staat heeft beslist om die belasting al gedeeltelijk vooraf te innen.

 

De eindbelasting die in principe op de 60ste verjaardag anticipatief betaald wordt, wordt dus nog eens gedeeltelijk vooraf geïnd?

Daar komt het dus op neer:

 • vanaf 2015 tot en met 2019 gaat er elk jaar een bedrag af van uw pensioenspaarcontract;
 • dat bedrag stemt overeen met 1% van de waarde van uw pensioenspaarcontract op 31 december 2014;
 • was uw pensioenspaarcontract einde 2014 bijv. 14.159 euro waard, dan gaat er in september 2016, 2017, 2018 en 2019 telkens 141,59 euro af van uw pensioenspaarcontract;
 • deze 5 vervroegde inningen gelden als een voorschot op de eindbelasting van 8% die u op 60 jaar of op de 10e verjaardag van uw contract betaalt;
 • valt de betaling van de eindbelasting in de periode 2015-2019, dan betaalt u vanaf het jaar waarin die eindbelasting wordt geheven uiteraard geen vervroegde inning meer.

 

Wat moet u doen?

 • u hoeft zelf niets te doen;
 • de bank houdt de vervroegde inningen van 1% in de loop van de maand september in de periode 2015 tot 2019;
 • wij sturen u een bericht bij uw rekeninguittreksels met het precieze bedrag dat wij op uw pensioenspaarcontract hebben ingehouden.

 

Meer informatie over de fiscale behandeling van pensioensparen