Sparen voor kinderen heeft ook oog voor duurzaamheid

Uiteraard gaat u bij de keuze van een beleggingsformule die moet zorgen voor een mooi startbedrag voor uw kind, vooral uit van het rendement. Maar u doet dat wellicht ook met het oog op de wereld waarin die kinderen straks volwassen zullen worden. Vandaar dat beleggen voor kinderen ook aandacht heeft voor beleggingen met oog voor mens, milieu en maatschappij.

 

Zwarte lijst

Duurzaam beleggen betekent allereerst dat onethische organisaties en bedrijven geen plaats hebben in de specifieke duurzame beleggingsportefeuilles en -fondsen. Deze ‘zwarte lijst' is o.a. gebaseerd op de zes richtlijnen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (VN). Daarop staan bijvoorbeeld producenten van controversiële wapens, zoals clusterbommen of antipersoonsmijnen, bedrijven die de mensenrechten schenden of die een loopje nemen met de breed geaccepteerde normen inzake milieuzorg.

 

Toekomstgericht beleggen

Voor beleggingsfondsen (ICB's) met het SRI-keurmerk (Socially Responsible Investing/maatschappelijk verantwoord beleggen) wegen de duurzaamheidscriteria nog een stuk zwaarder. Daar zoekt de beheerder actief naar bedrijven die een positieve bijdrage leveren op sociaal, maatschappelijk of milieugebied. Dat gebeurt in twee fasen:

 

  • de beheerder start met binnen elke sector de bedrijven met het meest duurzame parcours te kiezen (de zgn. ‘best in class' bedrijven);
  • een tweede selectie vernauwt de focus nog specifieker naar bedrijven die werken aan toekomstgerichte oplossingen voor de grote problemen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling, hernieuwbare energie of rationeel grondstofgebruik.

 

Dat hoeven trouwens niet enkel aandelen-ICB's te zijn. Ook obligatiefondsen en gemengde fondsen (ICB's) met een mix van aandelen en obligaties kan een SRI-insteek hebben.

 

Financieel goed gewapend

Maatschappelijk verantwoorde beleggingen moeten ook financieel vlak hun mannetje kunnen staan. En in dat verband hebben duurzame beleggingen, bovenop de hierboven aangegeven dubbele invalshoek inzake asset allocatie, nog een paar troeven extra. Om er slechts twee te noemen:

 

  • duurzame bedrijven zijn vaak vooruitstrevende bedrijven, die al in een vroege fase en innovatief inspelen op maatschappelijk breed gedragen trends als zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en slim recycleren. Deze aandacht voor de toekomst legt meteen de basis voor potentieel sterke prestaties in de toekomst.
  • duurzaam beleggen combineert de financiële analyse van bedrijven met een volgehouden en geregeld geactualiseerde, diepgaande analyse van het maatschappelijk profiel van de bedrijven. Heeft het bedrijf een goede ‘pers' op het vlak van arbeidsverhouding, deugdelijk bestuur, milieuzorg? Of dreigt er integendeel reputatieschade met alle gevolgen vandien voor de financiële waardering van het bedrijf.