Herbeleggen: dezelfde basisregels als voor een eerste belegging

Beleggingen komen op een bepaald moment vrij. Dat gebeurt doorgaans in heel andere marktomstandigheden dan de oorspronkelijke. Daarom is een herbelegging op automatische piloot niet aangewezen. Let in dit verband trouwens ook op beleggingen die stilzwijgend worden verlengd. Zo een stilzwijgende herbelegging gebeurt uiteraard tegen de omstandigheden van vandaag en die riskeren veel minder aantrekkelijk te zijn dan toe u de belegging startte.

 

Anderzijds: niets doen en het geld dan maar zo lang (hoelang?) parkeren op een spaarrekening, is uiteraard ook geen oplossing. De belangrijkste regels:

 

Let op de veranderende marktomstandigheden

Veranderende marktomstandigheden spelen bijvoorbeeld heel duidelijk bij obligaties in een vreemde munt. Misschien is in de loop van de obligatie de wisselkoers ongunstig geëvolueerd waardoor u effectief verlies lijdt bij het aflopen van de obligatie. Herbeleggen komt dan neer op het dilemma 'neem ik mijn verlies door de omzetting naar euro te vragen' of 'herbeleg ik in dezelfde munt in de hoop dat het tij later zal keren?'

 

Investeer in kennis

Koop alleen wat u kent. Een wijze beleggingsraad maar tegelijk een oproep om uw kennis voortdurend te vergroten. Niets zegt immers dat u die kennis niet kunt uitbreiden. De verplichte test rond ‘Kennis en ervaring' benadrukt trouwens het belang van de kennis die de belegger zelf moet opbrengen. Hij kan en mag niet blindelings sturen op adviezen, hoe goedbedoeld die ook zijn.

 

Wilt u bijvoorbeeld beleggen in aandelen, dan moet u zich een goede basiskennis eigen maken over aandelenbeleggingen in het algemeen en over de specifieke aandelen waarin u wilt beleggen in het bijzonder.

 

Neem het voorbeeld van farmabeleggingen. Algemeen lijkt die sector structureel mooie toekomstperspectieven te hebben. De bevolking veroudert waardoor de behoefte aan geneeskundige zorg en innovatieve geneesmiddelen zal toenemen. So far so good.

 

Maar wat voor een sector geldt, geldt niet noodzakelijk voor elk bedrijf in die sector. Stel: een bedrijf zet zwaar in op een behandeling voor een algemeen verspreide ziekte als reuma. De ontwikkelingskosten zijn hoog en de erkenningsprocedure streng. Wat gebeurt er als dit geneesmiddel zijn belofte uiteindelijk niet waarmaakt? Heeft het bedrijf andere sterkhouders die het verlies kunnen opvangen? Heeft het voldoende beloftevolle geneesmiddelen in de pijplijn? Wordt het door de tegenslag geen overnameprooi? Die zaken kunt u enkel weten als u de actualiteit van het bedrijf opvolgt in de gespecialiseerde pers, aan de hand van de rapporten van analisten, door het jaarverslag te lezen enz.

 

Laat emoties niet de boventoon voeren

Kopen als iedereen koopt en schuilen als de storm opsteekt. Het zijn heel menselijke reacties maar niet noodzakelijk goede beleggingsreflexen. Vergeet immers niet dat er herhaaldelijk kopen en verkopen aanzienlijke kosten meebrengt. Die hollen het uiteindelijke rendement meer uit dan u vermoedt. Ga daarom in rustige beleggingstijden bij u zelf te rade en werk een objectief scenario uit over wat u bij moeilijke omstandigheden gaat doen. Zo beschikt u over een koers en een scenario waaraan u zich zult houden als de markten in zwaar weer terechtkomen. Koester alleszins realistische verwachtingen.

 

Wantrouw al te aanlokkelijke verhalen

Wie al wat langer meeloopt, heeft beslist nog de tijd gekend dat zijn kapitaal om de 6 à 7 jaar in omvang verdubbelde. Daarvoor hoefde u zelfs niet te beleggen in aandelen, zelfs een gewone kasbon klaarde de klus.

 

Die tijden zijn onherroepelijk voorbij. De financiële crisis van 2008 en de economische crisis die daarop volgde, hebben gezorgd voor veel meer volatiliteit en veel lagere rendementen. Die toestand houdt nu al enkele jaren aan. Dat moet de belegger inspireren tot een gezonde dosis realisme en algemeen lagere verwachtingen. Maak evenwel een onderscheid tussen de korte en de lange termijn. Aandelen bijvoorbeeld kunnen op basis van emotionele reacties van beleggers op korte termijn zwaar onder hun intrinsieke (lees: bedrijfseconomische) waarde noteren maar op lange termijn zijn ze veel stabieler en weerspiegelt hun koersverloop wel degelijk de economische sterktes en zwaktes van het bedrijf, de zgn. fundamentals.

 

Vraag advies

Met de laatste regel is de cirkel rond: investeer in uw eigen kennis en ervaring door ook gebruik te maken van de kennis en ervaring van de bank. Bekijk beslist één keer per jaar samen met uw adviseur de samenstelling en de prestaties van uw portefeuille. Bekijk beslist ook de mogelijkheden van de Easy Banking App op het vlak van beleggen. Het dagelijks opvolgen van uw beleggingen kan nu ook met uw smartphone of tablet.