(Her-)beleggen: de dominante thema's van de eerste jaarhelft van 2016

Zorgt de wereldwijde jacht op rendement, veroorzaakt door de wereldwijde lage rentes, voor een (her)opleving van de meer risicovolle beleggingen? Tal van tekenen wijzen in die richting.

 

Zo konden de obligatiefondsen van het type ‘High Yield' recent rekenen op een recordopbrengst, zelfs voor landen als Argentinië die een hele lange tijd van de markten wegbleven. Maar is dit meer dan een voorbijgaande trend? De aandachtige lezer zal zich herinneren dat 2014 in het teken stond van Amerikaanse (aandelen-)fondsen. In 2015 traden de Europese aandelen op het voorplan en ook Japanse aandelen scoorden hoog. Ondertussen moeten wij opmerken dat geen van die toppers erin slaagde te bevestigen in 2016, wel integendeel. Wat te denken bijvoorbeeld van fondsen in Belgische aandelen die op hun best het verlies enigszins binnen de perken wisten te houden. In het eerste semester van 2016 waren de dominante trends: een hogere risico-appetijt maar tegelijk ook veel volatiliteit en een vlucht naar kwaliteit. Best verwarrend dus. We beperken ons tot enkele trends.

 

De terugkeer van de obligaties

We vertelden het al in de inleiding: obligaties, vooral in de verpakking van obligatiefondsen doen het goed. Vooral de groeilanden lijken met uitgiftes in dollar zich weer in de gunst te werken. Ook populair zijn obligaties uitgegeven door waarden uit de mijnsector en de oliewinning. Dat heeft allicht te maken met het hernemen van de koersen van commodities. Maar voorzichtigheid is geboden want er zijn nog grote verliezen goed te maken.

 

Het is (niet) al goud dat blinkt

Grote economische crisissen of politieke gebeurtenissen met een grote economische slagschaduw zoals de Britse uittreding uit de Europese Unie (Brexit) doen beleggers uitwijken naar de zgn. vluchtwaarden. Tegelijk doet de Amerikaanse dollar - ook al zo'n vluchtwaarde - het goed waardoor de stijgende goudkoersen, net als andere grondstoffen, stevig ondersteund worden. Beleggen in goud is evenwel niet voor iedereen weggelegd.

 

Groeilanden, terug van nooit helemaal weggeweest

De kans op economisch herstel en de lage grondstoffenvoorraden zijn koren op de molen van groeilanden die zwaar leunen op grondstoffen zoals Brazilië en Rusland. Niet dat zich meteen een wolkenloze, zonnige toekomst aftekent, daarvoor zijn de structurele problemen te groot in tal van groeilanden, maar die landen tellen weer mee, al zullen de beleggingen nog veel tijd nodig hebben om zich helemaal te herstellen.

 

Kwaliteit primeert

Het blijvende succes van high yield obligaties met toch een redelijke kwotering, high dividend aandelen met een bewezen track record, vastgoed van eerste rang, … het zijn maar enkele bewijzen van wat gemeenzaam ‘de vlucht naar kwaliteit' heet. Risico-appetijt, beslist, maar niet tegen elke prijs. Die vlucht naar kwaliteit bewijst dat de beleggers op hun hoede zijn voor volatiliteit.

 

Fondsen eerst

Een toenemende risico-appetijt is een goede zaak in het licht van de bijna negatieve rendementen voor de sterkhouders van altijd, maar het verdient aanbeveling om risicovoller te beleggen vanuit de spreiding en het gespecialiseerde beheer van een fonds. Elk van de trends hierboven oogt immers beloftevol maar dat deden ook de winnaars van de voorbije twee jaar en die konden zich niet handhaven. De winnaars van het eerste trimester van 2016 mogen dan al mooie prestaties op de mat leggen maar, zoals reeds aangegeven, hebben ze nog veel herstelwerk voor de boeg om een positieve prestaties over de laatste 5 jaar te realiseren. Of hoe toch niet alles goud is dat blinkt …