Sparen voor kinderen: van sparen naar een andere belegging

Misschien hebt u al van bij de geboorte gespaard voor uw kind. Alle verjaardagen, de nieuwjaarscadeaus van opa en oma, peter en meter, uw maandelijkse stortingen op de spaarrekening van uw kind … vormen samen een mooi bedrag. Nu de vergoeding op spaarrekeningen quasi onbestaande is, overweegt u een overstap naar beleggen in bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Kan dat? Mag dat zomaar?

 

Beperte bewegingsvrijheid

De bewegingsvrijheid van ouders is beperkt doordat minderjarigen in juridisch opzicht handelingsonbekwaam zijn. Zij kunnen dus geen aandelen kopen of beleggingsfondsen of spaarverzekeringen en zij kunnen ook geen effectenrekening, toch wel het hart van beleggingsverrichtingen, openen. Zij kunnen enkel een spaarrekening en een zichtrekening openen met gecontroleerde en eerder bescheiden mogelijkheden tot opvraging.

 

Geen carte blanche

Als de minderjarige handelingsonbekwaam is, dient zijn vermogen uiteraard beheerd te worden door de ouders. Maar die hebben allesbehalve een carte blanche. Zo kunnen zij geen risicovolle beleggingen aangaan met het geld van hun kind zonder toestemming van de vrederechter. Die zal uiteraard eerder een product met een defensief profiel aanvaarden dan een meer risicovol product. Zo vereist bijvoorbeeld discretionair vermogensbeheer van het vermogen van een minderjarige geen tussenkomst van de vrederechter. Maar ook hier dient het te gaan om beheer met, alweer, een defensief profiel. Uiteraard spreken we dan al meteen over belangrijke vermogens die de optiek van dit e-magazine te boven gaan.

 

Grote terughoudendheid

Het verbod op vervreemding van de goederen van minderjarige kinderen inspireert trouwens ook de financiële instellingen tot grote terughoudendheid. Verrichtingen tot aankoop of verkoop moeten duidelijk ingegeven zijn door het belang van de minderjarigen. Ook worden de Europese MiFID-regels streng nageleefd. Zo zal de bank de beleggingskennis en de ervaring met beleggen toetsen van de ouder die optreedt voor zijn kind. Zij zal die evenwel matchen met de financiële positie en de beleggingsobjectieven van de minderjarige. En tenslotte heeft ook de minderjarige zijn woordje mee te spreken. Zodra hij meerderjarig is, kan hij de ouders ter verantwoording roepen over de genomen beheersmaatregelen van zijn vermogen.

 

De oplossing: sparen voor de kinderen in formules op de eigen naam

U ziet dat het vermogen van een minderjarige terecht goed beschermd en bijna waterdicht afgeschermd is. Het is feitelijk onmogelijk om een beleggingsfonds te kopen met het spaargeld van de kinderen. En als het na uitvoerige verantwoording tegenover vrederechter en bank toch zou kunnen, is de bewegingsruimte inzake beheer ontzettend beperkt. Einde verhaal? Neen.

 

Ouders die toch iets risicovolle beleggingen willen kopen voor de toekomst van hun kinderen, kopen die het beste op eigen naam en met eigen geld. In afwachting van de meerderjarigheid van het kind kunnen zij dan volledig autonoom en zonder verantwoording, alle beheersdaden stellen. Eenmaal het kind meerderjarig geworden is, kunnen zij de effecten bijvoorbeeld via een bankgift overzetten op de Effectenrekening die het kind dan volkomen autonoom kan openen. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 

  • spaarrekeningen op uw naam met een derdenbeding. De rekening staat op uw naam maar komt, in uitvoering van het beding, op een afgesproken datum op rekening van het kind. Tot dat moment handelt u autonoom en, letterlijk, voor eigen rekening;
  • levensverzekeringen die tot betaling overgaan als het kind bijvoorbeeld 18 jaar wordt.