Uw beleggersprofiel

Aan de hand van een vragenlijst, die u door uw private banker zal worden overhandigd, kan uw beleggersprofiel worden bepaald. Het is maar nadat we uw beleggersprofiel kennen dat we u een beleggingsportefeuille kunnen voorstellen die optimaal tegemoetkomt aan uw beleggingsdoelstellingen, het risico dat u wilt nemen en uw kennis van de verschillende financiële instrumenten.

 

Profielen en activaklassen

BNP Paribas Fortis Private Banking onderscheidt vijf profielen, waar telkens een specifieke invulling van de verschillende activaklassen in uw portefeuille mee overeenstemt.

Er zijn verschillende categorieën van financiële activa: aandelen, obligaties, liquiditeiten, alternatieve beleggingen met onder meer de hedge funds, de absolute return fondsen, vastgoed, grondstoffen en private equity (investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven).

Elk van deze activaklassen heeft een aantal specifieke eigenschappen inzake risico en rendement (verhouding risico/rendement).De keuze voor een beleggersprofiel dat meer bescherming biedt kan beleggingsrisico's niet volledig uitsluiten.

 

Bepalen van uw risico/rendementsprofiel

Bent u “Conservative” (Conservatief)?

Uw belangrijkste beleggingsdoelstelling is het genereren van vaste inkomsten uit uw vermogen. Vermogensgroei komt voor u op de tweede plaats en u bent bereid daarvoor een beperkt risico met uw vermogen te lopen.

 

Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in obligaties (gemiddeld 72%), liquiditeiten en alternatieve beleggingen. Er wordt niet belegd in aandelen.

 

Bent u “Defensive” (Defensief)?

Een stabiele inkomstenstroom uit het vermogen is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling. Wel bent u bereid uw vermogen aan een laag risico bloot te stellen om op lange termijn vermogensgroei te kunnen realiseren.

 

Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in obligaties (gemiddeld 52%), aandelen, liquiditeiten en alternatieve beleggingen.

 

Bent u “Balanced” (Neutraal*)?

U streeft voornamelijk naar vermogensgroei op lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid een gematigd risico te lopen. Daarnaast streeft u naar enige inkomsten uit uw vermogen.

 

Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in aandelen (gemiddeld 32%), obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen.

 

Bent u “Dynamic” (Dynamisch)?

U streeft naar vermogensgroei op lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid uw vermogen aan een hoog** risico bloot te stellen. Inkomsten uit vermogen spelen voor u een beperkte rol.

 

Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in aandelen en in mindere mate obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen.

 

Bent u “Growth” (Agressief*)?

U streeft naar vermogensgroei op lange termijn en om dit doel te bereiken bent u bereid met uw vermogen een heel hoog** risico te lopen. Inkomsten uit vermogen spelen voor u geen rol.

 

Uw voorkeur gaat uit naar beleggingen in aandelen, liquiditeiten en alternatieve beleggingen. Er wordt niet belegd in obligaties.

 

 

Een onmisbare oefening

 

Beschikt u al over een beleggersprofiel? Meld dit zo snel mogelijk aan uw private banker.

U hebt nog geen beleggersprofiel of wilt het aanvullen? Neem dan contact op met uw private banker, die u hierbij met plezier zal helpen.

 

* De beleggersprofielen Neutraal en Agressief zijn benamingen eigen aan Investeringsadvies.


** Gelet op het hoge (profiel Dynamic) of zeer hoge (profiel Growth/Agressief) risico waaraan uw vermogen blootgesteld wordt, kan uw vermogensportefeuille onderhevig zijn aan opvallende wijzigingen in omvang en samenstelling.

 
Uw beleggersprofiel


Afdrukken