Adviserend beheer

U beheert uw beleggingsportefeuille liever zelf? Maar u wilt wel voluit kunnen rekenen op de dienstverlening van uw bank (van advies tot uitvoering) en van uw private banker? Dan kiest u best voor Adviserend beheer:

  • persoonlijk en op maat: uw private banker adviseert u de beste formule ‘Adviserend beheer' in het licht van het kapitaal dat u wilt beleggen en uw persoonlijke doelstellingen;
  • professioneel: u kunt voor al uw beleggingsbeslissingen terugvallen op expertenteams met de meest veelzijdige kennis en ervaring met alle types van beleggingen. U hoeft zelf geen research te doen op het vlak van macro-economie, aandelen, obligaties of andere producten maar beschikt over alle informatie om uw beleggingskeuzes met kennis van zaken te kunnen maken;
  • u zit aan het stuur: u beslist autonoom of u meegaat in de beleggingsvoorstellen vanwege uw private banker of portfeuillebeheerder en behoudt het overzicht op uw portefeuille.
 
adviserend beheer

Investeringsadvies

Met deze dienstverlening helpt uw private banker u bij het actief beheer van uw portefeuille. Specifiek is de globale vermogensbenadering die vertrekt vanuit uw persoonlijke afweging tussen risico en rendement, en van uw prioritaire doelstellingen en waarden.


Uw persoonlijke portefeuillebeheerder

In deze service krijgt uw private banker versterking van een voor u persoonlijk toegewezen portefeuillebeheerder die contact opneemt met u:

  • als de marktomstandigheden een bijsturing van de portefeuille rechtvaardigen;
  • als bepaalde beleggingsopportuniteiten uw aandacht vereisen op basis van uw beleggingsstrategie en uw afweging risico/rendement.