Als u een woning koopt, moet u rekening houden met twee soorten kosten:

 

Kosten verbonden aan het Woonkrediet

 • Kosten voor de hypotheekakte:
  • Rechten voor de registratie van de hypotheekakte, rechten voor de hypothecaire inschrijving, kosten en ereloon van de hypotheekbewaarder.
  • Ereloon van de notaris.  
  • Diverse aktekosten (opzoekingen, kadastrale uittreksels, fiscale zegels,...).   
 • Dossierkosten: deze kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat u de schriftelijke prijsoffertes gekregen hebt. Ze bedragen 250 EUR per dossier.
 • Eventuele expertisekosten: in sommige gevallen stelt BNP Paribas Fortis een deskundige aan om de verkoopwaarde van het in waarborg gegeven onroerend goed te bepalen.

 

Kosten verbonden aan de aankoop van een onroerend goed (onderhandse verkoop)

 • Notariskosten: het ereloon van de notaris omvat een vergoeding voor zijn werk en dat van zijn medewerkers. Dat ereloon stemt overeen met een wettelijk bepaald percentage van de transactie.
 • Registratierechten. Let op: voor een nieuwbouw betaalt u geen registratierechten maar wel btw.
  • Vlaams gewest: de registratierechten bedragen 10% van de in de akte vermelde aankoopprijs. U betaalt slechts 5% als u in België geen ander onroerend goed bezit en als het kadastrale inkomen van de woning een bepaald bedrag volgens het aantal kinderen ten laste niet overschrijdt.
  • Waals gewest: de registratierechten bedragen 12,5% van de in de akte vermelde aankoopprijs. U betaalt slechts 6% als u in België geen ander onroerend goed bezit en als het kadastrale inkomen van de woning een bepaald bedrag volgens het aantal kinderen ten laste niet overschrijdt.

  • Brussels gewest: de registratierechten bedragen 12,5%. Onder bepaalde voorwaarden past het Brussels Hoofdstedelijk gewest een vermindering van de belastbare basis met 60.000 EUR toe (die in sommige zones tot 75.000 EUR verhoogd wordt) voor de verwerving van een gezinswoning als hoofdverblijfplaats.

 • Diverse kosten: omvatten onder andere kosten van administratieve opzoekingen, fiscale zegels,...