In principe bent u vrij om zelf uw foto te kiezen. Maar op bepaalde foto's rusten copyrights of zijn er auteurs- of merkenrechten aan verbonden. Vandaar dat u beslist rekening moet houden met de richtlijnen terzake. Anders loopt u misschien het risico dat uw foto niet aanvaard wordt. In de galerij hebben we enkel beelden opgenomen waarvan we het gebruiksrecht hebben verworven. U kunt die dus zonder problemen gebruiken.

 

We aanvaarden geen foto's of afbeeldingen met:

 • Portretten, spotprenten, namen van beroemdheden zoals popsterren, muzikanten, filmsterren, sportlui,…
 • Beeldhouwwerken, tekeningen, schilderijen.
 • Teksten, muzieknoten, stripfiguren.
 • Logo's en namen van bedrijven, producten of diensten (inclusief afkortingen).
 • Reclame of aankoopverzoeken (met inbegrip van reclame en aankoopverzoeken voor het bedrijf, de producten of diensten van de kaarthouder).
 • Adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, internetadressen,…

 

Zijn evenmin toegelaten foto's, afbeeldingen en/of teksten die:

 • Pasfoto's, identiteitsbewijzen of symbolen (bijv. nationale vlaggen) bevatten.
 • Politiek of religieus geïnspireerd zijn.
 • Racistisch of beledigend zijn.
 • Seksueel getint of obsceen zijn.
 • Gewelddadig, provocerend, onwettig, shockerend, opruiend, misleidend zijn.
 • Aanzetten tot of verband houden met misdrijven, misdaden of terroristische daden.
 • Verwijzen naar wapens, alcohol, drugs en tabak.
 • Verwijzen naar groeperingen die in de samenleving niet worden aanvaard (zoals criminele en racistische organisaties…).
 • Codes bevatten.
 • Verwijzen naar betaalmiddelen.
 • De leesbaarheid van essentiële vermeldingen op de kaart belemmeren of bemoeilijken, die fraude in de hand werken of andere problemen kunnen veroorzaken.
 • Afbreuk doen aan de naam en reputatie van de bank, en/of haar licentiegevers.