Als gerechtsdeurwaarder ontvangt u geregeld sommen die niet tot uw eigen vermogen behoren. U moet die sommen ook altijd gescheiden houden van uw eigen vermogen. Zo kunt u ze achteraf weer doorstorten naar de juiste bestemming: erelonen en kosten naar uw kantoorrekening, derdengelden aan hun eigenaars, vooraf gestorte registratierechten en belastingen naar de administraties in kwestie.

 

Uiteraard kunt u een derdenrekening openen op naam van uw vennootschap.