Controleer een IBAN-nummer

Een IBAN-nummer is het nummer van een zichtrekening voor internationale overschrijvingen in euro binnen Europa. Maar binnen afzienbare tijd wordt dit uw enige zichtrekeningnummer, ook binnen België.

 

Voor meer en meer overschrijvingen hebt u dus het IBAN-nummer van de begunstigde nodig. Controleer hier of dat nummer correct is.