Van de Belgische naar de Europese domiciliëring

De wet die Europese Richtlijn voor de Betaalmiddelen omzet in Belgische wetgeving is op 15 januari 2010 verschenen in het Staatsblad. Ze treedt in werking op 1 april 2010. Tegen die datum moet de bestaande domiciliëring (DOM80) dus aangepast zijn aan de nieuwe Europese normen.

Het nieuwe Europese domiciliëringsmandaat is al sinds einde 2009 beschikbaar. De bestaande contracten blijven echter lopen – beide systemen zullen een tijdje naast elkaar bestaan.

 

Overdracht bestaande mandaten door de banken

Bij de Europese domiciliëring staan de banken niet langer in voor het beheer van de domiciliëringsmandaten. Vanaf 1 april 2010 kunnen begunstigden dan ook vragen om alle lopende mandaten aan hen over te dragen. De Belgische banken nemen deze taak voor hun rekening, met hulp van de Nationale Bank. De banken zullen de nationale domiciliëringsmandaten ook automatisch omzetten in Europese mandaten.

 

Omzetting in nieuw Europees mandaat door de begunstigde

Als de begunstigde van één van uw bestaande domiciliëringen vraagt om op het nieuwe systeem over te stappen, zal uw bank hem uw domiciliëringsmandaat overmaken. De begunstigde neemt de omzetting van uw mandaat in het nieuwe Europese mandaat volledig voor zijn rekening. Hij zal u daarvan ook tijdig op de hoogte brengen. De omzetting zelf gebeurt volledig automatisch, u hoeft geen nieuw document te ondertekenen. Ook al uw rechten als betaler blijven gelden.

We zetten ook alles op alles om van de nieuwe Europese domiciliëring een volwaardig product te maken dat even efficiënt zal werken als het huidige systeem

 
Van de Belgische naar de Europese domiciliëring

  

Afdrukken