Gaf de vrederechter u machtiging om extra beheersdaden te stellen in naam van uw cliƫnt? Dan zetten we die beschikking meteen om in extra bevoegdheden. Zo mag u na machtiging van de vrederechter:

  • Leningen aangaan en hypotheken toestaan.
  • Nalatenschappen aanvaarden, mits boedelbeschrijving.
  • Schenkingen en bijzondere legaten aanvaarden.
  • Effecten verkopen.