De Orde van Vlaamse Balies schrijft de regels voor waaraan een derdenrekening moet voldoen. Al uw geïndividualiseerde rekeningen volgen die regels nauwgezet. Zo garanderen we bijvoorbeeld dat het vermogen op uw derdenrekeningen altijd afgezonderd blijft van uw eigen vermogen. Dat is correct en veilig voor u, en voor uw cliënten.