Rekeningen voor notarissen

 
Rubriekrekening voor notarissen

In uw functie als notaris ontvangt u fondsen van en voor rekening van derden. U moet die dan binnen de 30 dagen onderbrengen in een rekening met individuele rubrieken. De fondsen noch de interesten maken deel uit van uw vermogen.

 

Voordelen

  • overzichtelijk: een rubriekrekening per dossier;
  • zeker: het tegoed op de rubriekrekening kan nooit aangesproken worden om andere rekeningen aan te zuiveren.
  • flexibel: u kunt net zoveel rubriekrekeningen openen en beheren als u wenst;
  • snel: u kunt de rekening gebruiken zodra ze geopend is.

 

Ontdek in detail

 

Storten uw cliënten voorschotten in het licht van een openbare verkoop? Dan horen die gelden niet thuis in uw vermogen. Ook de interesten die ze opbrengen, zijn eigendom van uw cliënt. Open daarom een rubriekrekening per dossier en sla twee vliegen in één klap.

  • de geldsommen van uw cliënten blijven netjes gescheiden van uw persoonlijk vermogen.
  • u hebt minder administratieve rompslomp bij de berekening van de interesten en het doorstorten van de gelden.

Soms vraagt uw dossier om een zichtrekening. Een andere keer om een effectenrekening. Met uw rubriekrekening hebt u die allebei.

 

U kunt de Zichtrekeningen meteen zelf aanmaken via PC banking Pro. Om een Effectenrekening te openen, gaat u gewoon langs in uw kantoor.
 

 

Beheer uw derdenrekeningen via PC banking Pro:

  • U hebt geen loket meer nodig;
  • U hangt u niet af van onze openingsuren: u bankiert gewoon waar en wanneer u dat wilt, in alle veiligheid.
  • Bovendien kunt u zelf online razendsnel nieuwe derdenrekeningen openen.

 

Ontdek alles over PC banking Pro

 

Ontdek alles over e-rubriek