Wees een waakzame PC banking-gebruiker

 • Controleer de website

  Ga er niet zomaar van uit dat u op een authentieke website van BNP Paribas Fortis surft. Bedriegers bedienen zich soms van vervalste websites die in bepaalde gevallen echt goed lijken op onze sites. Gelukkig kunt u snel de authenticiteit controleren:

  • Dubbelklik op het hangslotje onderaan rechts (of in recente browsers bovenaan) in uw browserscherm.
  • Begint het adres met ‘https'? Dan hebt u een beveiligde verbinding.
  • Eindigt het adres op 'bnpparibasfortis.be'? Zitten er geen schrijffouten in het adres? Dan hebt u wel degelijk met een site van ons te maken.
  • U wilt dit niet elke keer doen? Zet www.bnpparibasfortis.be in uw browserfavorieten en gebruik enkel deze snelkoppeling om PC banking te starten.
 • Gebruik uw veiligheidsmodule correct

  Uw veiligheidsmodule – bedoeld wordt de kaartlezer (in combinatie met uw bankkaart) – dient om uw toegang tot PC banking en uw verrichtingen te beveiligen. U dient er dus heel zorgvuldig mee om te gaan:

  • Uw bankkaart is persoonlijk, laat ze niet door anderen gebruiken.
  • Noteer nergens de PIN-code van uw bankkaart en geef die ook aan niemand door. BNP Paribas Fortis zal deze code nooit vragen, niet per telefoon, niet per mail en zelfs niet op onze website.
  • U meldt zich aan in PC banking? Dan vragen we enkel een M1- (rode knop op de kaartlezer). Voor aanmelden vragen we dus nooit een M2- (blauwe knop op de kaartlezer).
  • Een M2- (kaartlezer) wordt enkel gevraagd om binnen PC banking een verrichting of de wijziging van een bankdienst te bevestigen of als u een internetaankoop wilt betalen met uw bankkaart of kredietkaart. U gebruikt deze handtekening bovendien enkel als u dit soort opdrachten zelf hebt aangevraagd.
  • Wanneer u in PC banking gevraagd wordt om een overschrijving te tekenen, zullen we in de handtekening het bedrag en een gedeelte van het rekeningnummer van de begunstigde verwerken. Let er steeds op dat deze gegevens correct zijn.
  • Ga nooit in op een telefonisch of gemaild verzoek om een digitale handtekening met uw veiligheidsmodule uit te voeren. Zoals reeds gezegd: digitale handtekeningen worden uitsluitend gevraagd binnen PC banking of bij de betaling van een aankoop via internet met uw bankkaart of uw kredietkaart. Bovendien gebeurt dit enkel voor opdrachten die u zelf in gang gezet hebt.
 • Denk ook aan het volgende
  • Sluit uw PC banking-sessie altijd veilig af met de knop ‘“afmelden'” rechts bovenaan.
  • Doe niet aan PC banking in een internetcafé. Misschien draait er wel bedrieglijke software op de computer die u daar gebruikt.
  • Wees alert voor onaangekondigde en ongewone zaken tijdens uw PC banking-sessie.
   Mogelijke voorbeelden hiervan zijn:
   • een wachtscherm dat onverwacht verschijnt;
   • de vraag om, zogenaamd om veiligheidsredenen, u een 2de keer aan te melden of om uw aanmelding te bevestigen met een extra M2- (kaartlezer);
   • schermen die niet in de normale taal van uw PC banking-sessie staan.
   Sluit uw sessie in dergelijke gevallen direct af en signaleer het probleem aan de Helpdesk.
  • BNP Paribas Fortis vraagt nooit zomaar vertrouwelijke informatie en al helemaal niet per telefoon of per mail. Dat doen we enkel in een gesprek met een adviseur die u kent of per brief.
  • Let goed op voor telefoontjes of mails die een fraudegeval of andere problemen met uw kredietkaart of uw rekening signaleren en waarbij u eventueel gevraagd wordt om bepaalde vertrouwelijk informatie door te geven om het probleem te verhelpen. Ga nooit in op zo'n verzoek. Verwittig zo snel mogelijk uw kantoor of onze Helpdesk.