Portfolio Advice

Het is handig om al uw beleggingskeuzes en -beslissingen te kunnen aftoetsen met Portfolio Advice. Dankzij deze service:

 • kent u de mate waarin uw portefeuille overeenkomt met uw beleggersprofiel;
 • krijgt u waarschuwingen bij een te hoog risico van uw portefeuille;
 • krijgt u een passend herbeleggingsadvies wanneer een belegging in uw portefeuille op vervaldag komt;
 • enz.

 

Welke diensten mag u verwachten?

 • Portfolio Advice nodigt u regelmatig uit voor een verhelderend portefeuillegesprek. Tijdens dit gesprek gaat uw adviseur na of uw portefeuille nog spoort met uw beleggersprofiel en vertelt hij u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn. Al deze adviezen zijn uiteraard vrijblijvend.
 • U ontvangt geregeld een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van uw portefeuille met het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille. U kunt dit rapport bespreken met uw adviseur.
 • Dankzij de simulatiemodule gaat u bij elke aankoop of verkoop op voorhand de gevolgen na voor het risico en de samenstelling van de portefeuille.
 • U krijgt een waarschuwing zodra het risico voor uw portefeuille te hoog wordt in het licht van uw beleggersprofiel.
 • Bij elke belegging op vervaldag ontvangt u een herbeleggingsadvies. Dat houdt o.m. rekening met uw actuele portefeuille en beleggersprofiel.
 • U kunt voor alle waarden een koerswaarschuwing definiëren. Zodra een waarde een door u gedefinieerd koersniveau bereikt, krijgt u een signaal (koersalert).

 

Wat steekt er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?

 • een Effectenrekening;
 • een Beleggersrekening;
 • een tot vier Spaarrekeningen;
 • tot tien financiële verzekeringen;
 • tot vier Termijnrekeningen;
 • een externe portefeuille. Hierin kunt u de waarden volgen die u niet aanhoudt bij BNP Paribas Fortis.Zo behoudt u een globaal beeld van uw portefeuille.

 

Probeer Portfolio Advice gratis uit!

 • Het contract Portfolio Advice vereist een portefeuille bij BNP Paribas Fortis van minimaal 85.000 EUR roerend belegd vermogen. Er zijn geen verdere voorwaarden.
 • BNP Paribas Fortis biedt u het contract Portfolio Advice gratis aan. U geniet dus een korting van 100% op de normale prijs (60 EUR per kwartaal).

 

U wenst een contract Portfolio Advice te openen?

Uw adviseur bij BNP Paribas Fortis doet graag het nodige. Een afspraak maken.

Algemene Voorwaarden Portfolio Advice (pdf, geldig tot 31/03/2016)

Algemene voorwaarden Portfolio Advice (pdf, geldig vanaf 01/04/2016) Services Portfolio Advice - overzicht (pdf) Brochure Portfolio Advice (pdf)

 
Portfolio Advice
  

Afdrukken