23/06/2016

 

BNP Paribas Fortis internationaal bekroond voor toegankelijkheid

 

BNP Paribas Fortis is de eerste onderneming in België die de award van ‘Disability Matters Europe' in de wacht sleept. ‘Disability Matters' is een internationaal conferentie- en awards programma georganiseerd door het Amerikaanse Springboard Consulting LLC. Elk jaar zetten ze bedrijven in de kijker voor hun voorbeeldrol in het toegankelijk maken van hun diensten en werkvloer voor mensen met een functiebeperking. BNP Paribas Fortis krijgt dit jaar de ‘Europe Marketplace Award'. De award wordt op 23 juni in Parijs uitgereikt.

BNP Paribas Fortis werkt al sinds 2011 aan de toegankelijkheid van zijn kantoren. Dit jaar kreeg de bank van de organisatie Plain-Pied het label “volledig toegankelijk” voor 185 kantoren, dit is 1/5 van het totaal. Het Customer Satisfaction programma van BNP Paribas Fortis startte in 2014. Van bij de start werd de nadruk gelegd op het verhogen van autonomie voor klanten met allerlei beperkingen, zodat deze niet aangewezen zijn op assistentie van personeel of andere klanten. Het programma kan al op de volgende verwezenlijkingen bogen:

  • Voor klanten met beperkte mobiliteit zijn er nu 185 toegankelijke kantoren met hellende vlakken, een verlaagde onthaalbalie, automatische of semiautomatische deuren, genoeg ruimte, aangepaste parkeerplaatsen waar mogelijk, …
  • Voor klanten met verminderde motoriek ontwikkelde BNP Paribas Fortis speciale kaartlezers met extra grote toetsen en scherm voor pc-banking en Easy banking, gratis te bestellen en geleverd binnen de week
  • Alle geldautomaten van BNP Paribas Fortis, zo'n 2.000 in het totaal, zijn uitgerust met stembegeleiding bedoeld voor blinde of slechtziende klanten. Er is hiervoor een hoofdtelefoon nodig. Deze klanten kunnen ook een kaartlezer met spraakfunctie aanvragen voor PC banking en Easy banking. Deze laatste zijn zo ontworpen zodat ze bruikbaar zijn met een schermuitleesprogramma voor blinden. De bank verstuurt ook uittreksels in braille.
  • Voor een adviesgesprek kunnen dove klanten zich via het gratis WiFi netwerk van de bank inloggen om via een app beroep te doen op een afstandstolk gebarentaal. (eventuele kosten ten laste van de klant)

Eerder dit jaar concludeerde een belangrijke Belgische organisatie voor consumentenbescherming dat BNP Paribas Fortis de meest toegankelijke bank is in België voor mensen met een beperkte mobiliteit, gezichts- of gehoorproblemen. In een vergelijkende studie beklemtoonde de consumentenorganisatie het belang om zoveel mogelijk de obstakels weg te nemen die mensen met beperking verhinderen om ten volle deel te nemen aan het dagelijks leven. De studie gaf aan dat verschillende banken in België alsmaar meer moeite doen om hun diensten toegankelijker te maken en hierbij mooie resultaten boeken.

 

*bron: BECI, witboek van diversiteit, september 2015