17/09/15

Identiteitsfraude sterk toenemende vorm van oplichting ondernemingen !
 


Identiteitsfraude, ook wel Social Engineering (FR: Fraude au président) komt steeds vaker voor. Deze vorm van oplichting kan alle ondernemingen treffen. In de regel volgt ze een vast verloop:

 • de oplichter doet zich vaak voor als een belangrijke figuur in een onderneming: de voorzitter, de CEO of de CFO;
 • hij neemt telefonisch of per e-mail contact op met een medewerker die toegang heeft tot de rekeningen van de onderneming;
 • hij vraagt een, uiteraard frauduleuze overschrijving uit te voeren en dringt aan op de grootste snelheid en de uiterste discretie;
 • de gevolgen van deze oplichtingspraktijken kunnen dramatisch zijn voor de betrokken ondernemingen.

 

Andere recente vormen van fraude zijn:

 

 • de fraude met 'malware'. Ongewenste software wordt bijvoorbeeld in de bijlage bij een e-mail meegesmokkeld. Zij gaat ongemerkt open in de achtergrond van de bedrijfs-IT. Deze kwaadaardige software 'leest' belangrijke informatie en stuurt die ongemerkt door naar de fraudeur. Daarbij soms ook de gegevens voor online bankieren door de onderneming.
 • de verwisseling van IBAN-codes. De oplichter geeft zich uit voor een leverancier en kondigt een verandering van bank en rekeningnummer aan. In sommige gevallen belt hij zelfs enkele dagen op voorhand om ook een verandering in telefoonnummer aan te kondigen. Bedrijven die naderhand bellen om de verandering van bank en rekeninggegevens te verifiëren, komen dan uiteraard bij de fraudeur terecht.
 • factuurfraude. Hierbij plakken fraudeurs een sticker op een authentieke factuur met de tekst 'Opgelet nieuw rekeningnummer'. Soms vervangen zij het rekeningnummer op de factuur door een frauduleus rekeningnummer.

 

Hoe kunnen bedrijven zich hiertegen wapenen? Lees meer

 

 • zorg dat alle geledingen binnen het bedrijf het probleem kennen en inzicht hebben in de gebruikte fraudetechnieken;
 • zeker de mensen die belast zijn met de betaling en controle van facturen, moeten zeer alert zijn;
 • zorg voor een gezond wantrouwen naar buiten toe: 'had ik nu echt onze CFO aan de lijn of gaf iemand zich voor hem uit?'
 • zorg tegelijk voor openheid naar binnen (de dienst, afdeling, rapporteringsniveau, …) toe. De frauduleuze techniek is voor een deel succesvol door de uiterste discretie waarop de zogezegde ‘CEO', ‘CFO', … hamert.
  Soms volstaat het dat de ontvanger van het verzoek even zijn licht opsteekt bij een collega om een alarmlichtje te doen branden. Discretie is een deugd maar zo'n frauduleus verzoek tot discretie, zeker van een 'hooggeplaatste' persoon, isoleert de ontvanger wel héél erg in zijn hoekje;
 • wees verdacht op zaken die u echt niet normaal lijken: ongebruikelijke overschrijvingen, regelmatige financiers die sedert jaar en dag met dezelfde bank en dezelfde rekeningen werken en die nu zomaar, ineens, naar een andere bank zouden overstappen;
 • neem bij de minste twijfel contact op met de opdrachtgever via een ander telefoonnummer of e-mailadres dan de verdachte communicatie vermeldt;

  Contacteer systematisch de leverancier wanneer de betalingsgegevens worden gewijzigd. Hou er rekening mee dat ook het telefoonnummer op de factuur gewijzigd kan zijn waardoor een oproepnummer met bijvoorbeeld het Brusselse netnummer '02', in realiteit op duizenden kilometer van Brussel wordt opgenomen.

  Wees voorzichtig met wat u (als onderneming) en wat medewerkers (in een beroepshoedanigheid) op de sociale media plaatsen (Facebook, Twitter, LinkedIn, …). Bedenk dat de fraudeurs goed georganiseerd zijn, doorgaans internationaal actief zijn en dat ze werken vanuit een succesvol gebleken businessmodel;
  Verwittig de politie en uw bank. Uiteraard is een bedrijf vaak discreet (daar hebt u trouwens die isolerende 'discretie' weer) als het slachtoffer is van een gelukte poging tot fraude maar zo blijft de fraude natuurlijk verder woekeren.


Recent publiceerde het IBR, in samenwerking met Febelfin, de Gerechtelijke Politie, Unizo, … een brochure over betalingsfraude.

Download hier de brochure