17/12/2015

De renteverhoging in de VS is een feit

   

 

De Amerikaanse Centrale Bank (Fed) heeft gisterenavond zoals verwacht de rente opgetrokken met 25 basispunten van 0 – 0,25% naar 0,25 – 0,50%. De eerste renteverhoging sinds 2006. De financiële markten hebben positief gereageerd op de goed voorbereide verstrakking van het monetair beleid. Deze eerste stap naar een normalisatie van de rente was trouwens al grotendeels ingeprijsd.

 

Daarnaast spreken een reeks economische parameters, zoals de werkloosheidsgraad, salarisevolutie en consumentenbestedingen, voor zich. Voorzitter Janet Yellen heeft in haar communicaties van de laatste maanden geleidelijk aan toegewerkt naar het einde van een jarenlange periode van gratis geldbeleid. Een signaal van vertrouwen in het herstel van de Amerikaanse economie en geloof in de duurzaamheid ervan. Aandachtspunt blijft het te lage inflatiepeil, hoewel ook daar tekenen van beterschap zijn en het op middellange termijn wel lijkt goed te komen. In haar persconferentie verklaarde mevrouw Yellen dat de rente zeer geleidelijk aan zal opgetrokken worden. Voor 2016 en de twee daaropvolgende jaren voorziet de Fed om telkens vier maal de rente op te trekken met 25 basispunten, op voorwaarde dat de Amerikaanse economie het toelaat. Een mooi ritme en op maat van de financiële markten. Het zal hen niet uit hun lood te slaan.

 

De voornaamste Amerikaanse aandelenindexen klokten op het einde van de beurssessie ongeveer 1,5% hoger af terwijl de Aziatische aandelenmarkten het gebeuren eveneens positief onthaalden. De euro verzwakte licht tegenover de dollar. De tienjarige Amerikaanse rente daalde met 1 basispunt.

 

Zoals we reeds meermaals aanhaalden, hoeft een renteverhoging op termijn niet uit te monden in dalende aandelenmarkten. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden om dit te staven. We handhaven dus onze positieve visie op aandelen.

 

2015 was zoals voorzien volatiel. Voor 2016 verwachten we opnieuw perioden met schommelende aandelenmarkten, zonder ons evenwel grote zorgen te maken. De economische fundamenten blijven gelden en tal van landen, bedrijven en consumenten genieten van lage olieprijzen. Bovendien voorzien een reeks centrale banken, waaronder de ECB, nog voor lange periode monetaire steun. Tot slot zien we ook de bedrijfsresultaten positief evolueren. (Marc Eeckhout)

 

 

De informatie vervat hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen.

BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit