09/02/2016

 

Risicoaversie op de markten

 

 

De beurzen zijn de voorbije dagen verder gedaald. Daar lagen zeer weinig nieuwe feiten aan ten grondslag. Fundamenteel blijven we geloven in het potentieel van de aandelenmarkten. Maar je moet de marktevolutie natuurlijk ook ernstig nemen. Het is dus uitkijken naar een goede timing om de aandelenpositie te versterken. Want deze aandelen bieden momenteel nog steeds het grootste potentieel tot waardecreatie. In het obligatiegedeelte zouden we adviseren om iets minder de klemtoon te leggen op obligaties met een hoger risico en wat meer ruimte te geven aan bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. De kans dat de rente de komende maanden fors gaat stijgen, is afgenomen.

 

Opnieuw een moeilijke dag

Gisteren beleefden de aandelenmarkten wereldwijd een moeilijk dag. En dit ondanks het feit dat er weinig nieuw (slecht) nieuws te rapen viel. Misschien waren het nog de naschokken van vorige vrijdag, toen enkele Amerikaanse economische cijfers onder de verwachtingen uitkwamen. Dit heeft ongetwijfeld de angst op een recessie aangewakkerd, wat volgens ons een overdreven pessimistische lezing van de cijfers is. Maar er is heel veel onzekerheid, vooral met betrekking tot China, en de markten haten niets meer dan onzekerheid.

 

Oververkocht

Toch zijn er een paar lichtpuntjes. Technisch gezien zijn de markten sterk oververkocht. Dat betekent dat ze de komende dagen en weken, met wat bijkomende steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank in zicht, een stuk kunnen herstellen. In de Verenigde Staten zijn de beurzen alvast een eind boven het dieptepunt van de dag afgesloten. Bijna de helft van het verlies werd goedgemaakt. Misschien kan hier de komende handelssessies op verder worden gebouwd. Aan de andere kant zijn enkele van de veilige , zoals overheidspapier en goud, momenteel overgekocht.
Beide markten lijken elkaars spiegelbeeld. Als de ene stijgt, zal de andere wellicht dalen.

 

De laatste fase

Bovendien valt het op dat de sterkhouders van alle beursindexen hun koersen zien dalen en in sommige gevallen zelfs vrij fors. Dit is niet ongewoon en valt meestal eerder samen met het einde dan wel het begin van een beurscorrectie.
De kleinere, speculatievere waarden, zoals de aandelen van de Russell 2000 in de Verenigde Staten, zitten al een hele tijd in een neerwaarts kanaal gevangen. Voor indexen met grote beurswaarden zoals de S&P 500 was dit tot voor kort veel minder het geval. Aandelen zoals Facebook, Amazon en Apple zorgden voor ondersteuning. Maar nu beginnen ook veel van die reuzen van hun pluimen te verliezen.

 

Wat niet onlogisch is. Als beleggers het risico in hun portefeuille wat willen afbouwen en ze de keuze hebben om verlies te nemen op waarden die heel sterk zijn gedaald of winst te nemen op de sterkhouders, dan is de keuze vaak snel gemaakt.

 

Dat dit meestal geen goed idee is en men eigenlijk de winnaars moet laten verderlopen en de verliezers verkopen, doet even niets ter zake. Het is menselijk gedrag. Ondertussen blijft de kernvraag : wat doe ik met mijn aandelenpositie ?

 

 

Weinig verandering

Fundamenteel is er weinig veranderd. De wereldeconomie groeit, maar tegen een lager tempo dan voorheen. China werkt verder aan zijn overgang van een industriële exporteconomie naar een consumentgedreven diensteneconomie met een belangrijke focus op de eigen, binnenlandse markt. Tegelijkertijd liberaliseert het land geleidelijk zijn munt.
Dat dit gepaard gaat met een daling van de yuan, mag niet zonder meer begrepen worden als een teken dat het met 's werelds tweede grootste economie de verkeerde kant uitgaat. Peking heeft in december laten weten zijn muntbeleid niet langer exclusief te linken aan de dollar, maar wel aan een korf van dertien munten, met daarin ook de munten van een aantal concurrenten.

 

De gewijzigde koers van China heeft een belangrijke impact op grondstoffen- en olieprijzen. Maar ook daar mogen we niet vergeten: de daling van de olieprijs is voor vele landen, bedrijven en consumenten eerder een opkikker dan een opdoffer. Het betekent dat er geld vrijkomt om aan andere dingen uit te geven. En dat kan de economie doen draaien.

 

 

Extreem lage rentevoeten

Bovendien leven we in een omgeving van extreem lage rentevoeten en verschillende centrale banken, onder meer de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank, hebben al laten weten dat daar niet snel verandering in zal komen.
Die lage rente geeft zuurstof aan de economie. Bovendien verlaagt het de financiële lasten van ondernemingen. Er blijft dus meer winst over. En voor beleggers stimuleert het de overstap van rentemarkten naar aandelenmarkten.

 

 

Europese en Japanse aandelen genieten voorkeur

Kortom : fundamenteel zitten we in een omgeving die voor een sterke aandelenpositie in portefeuilles pleit. Dit geldt in het bijzonder voor de Europese beurzen, waar bedrijven bovenop al het hogervermelde ook nog eens van een lage euro profiteren. Ook Japanse aandelen zijn aantrekkelijk. De bedrijven daar genieten de volle steun van het gevoerde economische en monetaire beleid.

 

Belangrijk is nu de juiste timing af te wachten om deze opportuniteiten te bespelen. En dat wordt de oefening waar we de komende dagen voor staan.

 

 

Minder risico in obligatieportefeuille

Langs de kant van de obligaties, worden we vooral geconfronteerd met het vooruitzicht van bijkomende maatregelen van de centrale banken om de rente laag te houden. Als dusdanig lijkt het ons zinvol om een herbalancering van het obligatiegedeelte in portefeuilles te overwegen. Daarbij zouden we adviseren om iets minder de klemtoon te leggen op risicovolle obligaties, die precies omwille van hun risico een hogere coupon hebben. In plaats daarvan zouden we een sterkere positie aanbevelen in bedrijfsobligaties van goede kwaliteit met een vrij normale looptijd.

 

 

Philippe Gijsels, Investment Strategy PRB

Geert Ruysschaert, Investment Communication PRB

 

 

 

 

De informatie vervat hierboven komt voort uit met zorg gekozen bronnen.

BNP Paribas Fortis N.V. waarborgt echter in geen enkel opzicht de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van deze informatie. BNP Paribas Fortis N.V. kan bijgevolg niet aansprakelijk zijn in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit het gebruik van deze informatie zou voortkomen, in het bijzonder in geval van het zich niet voordoen van de verwachtingen vervat in deze informatie. De ter beschikking gestelde informatie maakt geen aanbod van bancaire- en/of verzekeringsproducten of -diensten uit.”