15/09/2016 

 

Kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van EUR 127 miljoen met Onherleidbaar Toewijzingsrecht Befimmo NV