21/12/2012

 

Nieuws over de belasting van een aantal meerwaarden

 

Sinds 2006 houden de Belgische banken de roerende voorheffing in bij de wederinkoop van deelbewijzen van bepaalde Instellingen van Collectieve Beleggingen (ICB's). Die roerende voorheffing is dan van toepassing op de volledige meerwaarde of een gedeelte ervan. Momenteel bedraagt de roerende voorheffing 21%. Met ingang van 1 januari 2013 wordt ze 25%. Die reglementering is evenwel recent gewijzigd door de wet van 13 december 2012. We bekijken die veranderingen en hun praktische gevolgen.

 

Meer weten