Archief Patrimoniale actualiteit

 

> Terug naar de laatste edities

 

Edities 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011

 

 

Edities 2015

 

> Terugvordering van de taks op de omzetting van effecten aan toonder - 18 mei 2015

> Discussie rond de sterfhuisclausule beslecht in het voordeel van de belastbaarheid - 12 mei 2015

> Liquidatiereserve nu ook uitgebreid tot winsten boekjaren 2012 en 2013 – 30 april 2015

> Uw nieuwe verplichting om buitenlandse rekeningen mee te delen aan de Nationale Bank van België – 22 april 2015

> Opgelet met Luxemburgse (papieren) aandelen aan toonder – 21 april 2015

> Naar lagere onroerende schenkbelastingen in Vlaanderen? En eigen Vlaamse rulings? – 10 april 2015

> Buitengerechtelijke bescherming – 17 maart 2015

> De omzettingstabellen voor vruchtgebruik – 13 maart 2015

> De veranderingen rond schenken en erven van een familiale onderneming in Vlaanderen - 5 maart 2015

> Einde van de sociale bijdragen voor eigenaars van onroerende goederen in Frankrijk - 3 maart 2015

> Nieuw voor wie in de filmsector investeert - 26 februari 2015

> Een vennootschap doet afstand van haar onverdeelde delen in een onroerend goed dat ze aankocht samen met haar vennoot. Geldt het verdelingsrecht of het verkooprecht? - 11 februari 2015

> Nog een fiscale amnestie? - 9 februari 2015

> Internationale uitwisseling van informatie: substantiële uitbreiding op komst in en buiten de Europese Unie - 5 februari 2015

> Zeg in Vlaanderen niet meer 'schenkings'- of 'successierechten' als u een schenk- of erfbelasting bedoelt - 22 januari 2015

> Twee fiscale maatregelen uit de Programmawet: de invoering van een liquidatiereserve en de verhoging van de beurstaks - 9 januari 2015

 

 

Edities van 2014

 

> Verlaagd tarief schenking bouwgrond verlengd (Vlaams Gewest) - 16 december 2014

> Onroerend goed in Frankrijk: naar een afschaffing van sociale bijdragen? - 11 december 2014

> Nieuwe fiscale behandeling van uw dividenden op buitenlandse aandelen? - 2 december 2014

> Goed nieuws voor het verdelingsrecht in Vlaanderen bij echtscheiding - 20 november 2014

> Naar een terugbetaling van de belasting op de omzettingen van effecten aan toonder? - 12 november 2014

> Belangrijke aspecten van het regeerakkoord inzake vermogensplanning en fiscaliteit - 20 oktober 2014

> Obligatiefondsen: Fiscale administratie akkoord met recuperatie te veel ingehouden roerende voorheffing - 13 oktober 2014

> Betaalt u te veel belastingen op uw tweede verblijf in het buitenland? Ongetwijfeld - 7 ooktober 2014

> FATCA: ook voor rekeningen in de Verenigde Staten - 14 juli 2014

> Hybride financiële instrumenten - 27 juni 2014

> Nieuwe regels voor de waardering van het vruchtgebruik - 24 juni 2014

> Aangifte Personenbelasting aanslagjaar 2014. Wijzigingen en aandachtspunten inzake verzekeringscontracten en roerende inkomsten - 6 juni 2014

> De Europese Spaarrichtlijn: eindelijk goedkeuring van het wijzigings- en uitbreidingsvoorstel na 6 jaar onderhandelen - 7 mei 2014

> Roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: ongegronde geruchten i.v.m. belastbaarheid - 4 mei 2014

> Verlaagde tarieven voor roerende schenkingen en nieuwe vrijstelling van successierechten voor de gezinswoning in Waals gewest bieden diffuus beeld - 9 april 2014

> Buitenlandse rekeningen en juridische structuren: nieuwe aangifteverplichtingen - 3 april 2014

> Interessante aanpassingen inzake schenkings- en/of successierechten in Vlaanderen - 14 januari 2014

 

Edities van 2013

 

> Afschaffing van effecten aan toonder: de tijd dringt - 16 december 2013

> Naar een meer transparante belasting van offshore vennootschappen, trusts, stichtingen… - 9 december 2013

> Als onroerende inkomsten belastbaar worden als 'diverse inkomsten' of beroepsinkomsten - 6 december 2013

> Europees Hof bepaalt: discretionair vermogensbeheer BTW-plichtig - 28 november 2013

> Centraal Aanspreekpunt en het bankgeheim - 27 november 2013

> Belasting op obligatiefondsen – 25 november 2013

> Liquidatieboni: verlenging maatregel – 15 november 2013

> Successierechten: nieuwigheden – 5 november 2013

> G20 luidt einde van internationaal bankgeheim in – 8 oktober 2013

> Aantal discriminaties inzake registratie- en successierechten weggewerkt – 12 september 2013

> Standpunt gesplitste aankoop andermaal bijgesteld – 30 augustus 2013

> Verplichte aangifte van trusts, stichtingen en andere 'offshore' structuren - 9 augustus 2013

> Fiscale optimalisatieschema's roerende inkomsten: de fiscus zet de anti-misbruikbepaling in - 23 juli 2013

> Geplande belasting op obligatiefondsen zonder Europees paspoort -18 juli 2013

> Begrotingsakkoord 2013 : een stand van zaken - 10 juli 2013

> Regering neemt obligatiefondsen in het vizier - 4 juli 2013

> Alles weten over de nieuwe fiscale regularisatieprocedure - 5 juni 2013

> De 'gesplitste' aankoop in vruchtgebruik/blote eigendom van een onroerend goed - 30 mei 2013

> Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? - 7 mei 2013

> Akkoord over de begroting 2013 - 22 april 2013

> Nieuwigheden inzake de aangifte nalatenschap - 27 maart 2013

> De overdracht van familiale onderneming in Vlaanderen: de minister verduidelijkt - 12 maart 2013

> Naar een vrijstelling van successierechten? - 14 februari 2013

> Nieuw in de techniek van de zgn. 'generatiesprong' - 31 januari 2013

> Onterven via levensverzekering aan banden gelegd - 23 januari 2013

> Ontdek de nieuwste fiscale maatregelen - 16 januari 2013

 

Edities van 2012

 

> Nieuws over de belasting van een aantal meerwaarden - 21 december 2012

> De fiscale budgettaire maatregelen 2013 - 23 november 2012

> Bankgeheim : naar een overeenkomst met Zwitserland? - 22 november 2012

> De overdracht van de familiale onderneming in Vlaanderen: de fiscus verduidelijkt - 31 oktober 2012

> Beleggingen : de nieuwe fiscaliteit van nabij bekeken - 15 oktober 2012

> Fiscale superdatabank bij de belastingadministratie - 21 september 2012

> Successierechten :nieuwe fiscale verplichtingen voor de banken – 10 september 2012

> Nieuw verdelingsrecht van kracht – 3 september 2012

> Meer informatie over de antimisbruikbepaling - 26 juli 2012

> Nieuwe fiscale ommezwaai voor eigenaars van buitenverblijven in Frankrijk - 19 juli 2012

> De nieuwe fiscale wet van nabij bekeken - 13 juli 2012

> Versoepeling van het bankgeheim : en nu concreet … - 5 juli 2012

> Uw familiale vennootschap heeft voortaan nieuwe fiscale verplichtingen - 4 juni 2012

> Nieuwe fiscale maatregelen in Frankrijk - 30 mei 2012

> De inhouding van de bijkomende heffing van 4% - 5 april 2012

> Wat zijn de gevolgen voor de fiscale behandeling van spaar- en beleggingsproducten? - 14 maart 2012

> Nieuwe begrotingsmaatregelen beperken de fiscale voordelen - 27 januari 2012

> Nieuwe budgettaire maatregelen: wat is de impact op uw roerende inkomsten? - 20 januari 2012

> De overdracht van ondernemingen of vennootschappen - 13 januari 2012

 

Edities van 2011

 

> Nieuwe taks op de dematerialisatie van effecten aan toonder - 13 december 2011

> Doorgelicht: de voorgestelde begrotingsmaatregelen - 5 december 2011

> Afschaffing van de schenkingsrechten op ondernemingen - 28 oktober 2011

> Nieuwe veranderingen in de Franse belastingswet - 21 oktober 2011

> Huwelijk en successierecht: nieuwe ontwikkelingen - 10 oktober 2011

> De Franse belastinghervormingen van 2011 – 5 september 2011

> Recentste evolutie in verband met het bankgeheim in België – 2 augustus 2011


Afdrukken