Laurence Mertens

Actualisering van de omzettingstabellen 'vruchtgebruik'

 

Auteur: Laurence Mertens

 

Onze Patrimoniale Actualiteit van 24 juni 2014 en 13 maart 2015 informeerde u over de nieuwe wettelijke waarderingsregels voor de omzetting van vruchtgebruik in kapitaal en over de publicatie van de omzettingstabellen[1]. De eerste jaarlijkse aanpassing heeft plaatsgehad.


Met de invoering van één enkele omzettingstabel wilde de wetgeve­r het vaak voorkomende probleem oplossen van de waardering van het vruchtgebruik in burgerlijk recht.
 

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de publicatie van deze tabellen en de jaarlijkse aanpassing ervan. Die aanpassing uitgaan van:

  • de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties met een looptijd die overeenstemt met de levensverwachting van de vruchtgebruiker, na aftrek van de roerende voorheffing;
  • de Belgische prospectieve sterftetafels die het Federaal Planbureau jaarlijks publiceert;
  • de voorstellen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden van het Federaal Planbureau en het Instituut van Actuarissen in België.


De geactualiseerde omzettingstabellen van het vruchtgebruik gelden sinds 19 juli 2015[2]. Ze blijven van toepassing tot de inwerkingtreding van de volgende tabellen die het ministerie van Justitie op 1 juli 2016 opstelt.

De tabellen bepalen een omzettingswaarde voor vruchtgebruikers van 0 tot 120 jaar. Wij beperken ons evenwel tot de omrekeningskoersen voor vruchtgebruikers tussen 50 en 95 jaar.


Tenzij de partijen anders overeen kwamen, wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend op basis van de omzettingstabellen, de marktwaarde van de goederen en de leeftijd van de vruchtgebruiker op de dag dat het verzoek wordt ingediend.


Laten we uitgaan van de volgende hypothese:

- Een vrouw van 78 jaar bezit het vruchtgebruik van een effectenportefeuille van een miljoen euro.

- Blote eigenaar is haar zoon

- Moeder en zoon hebben allebei de intentie uit deze gesplitste eigendom te stappen.


Volgens de omzettingstabellen bedraagt de koers in hun geval 15,03%. De waarde van het vruchtgebruik van de moeder ligt dus vast op 150.300 euro (1.000.000 euro x 15,03%).

Ter herinnering:

  • de tabellen zijn niet dwingend. Ze gelden niet als de partijen iets anders zijn overeengekomen[3];
  • ze kunnen door de rechter worden verworpen of hij kan de omzetting ervan weigeren en andere omzettingscriteria bepalen als de gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker dusdanig is dat zijn vermoedelijke levensduur duidelijk lager ligt dan de statistische tabellen[4] uitwijzen;
  • ze vervangen niet de specifieke waarderingsregels van het vruchtgebruik zoals bepaald in de belastingwetgeving[5].

 

OMZETTINGSTABELLEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

Mannen

Vrouwen

Lgx: Levensverwachting per geboortegeneratie; R: Rentevoet;
Omr. koers: Omrekeningskoers van het vruchtgebruik

Leeftijd

Lgx

R

Omr. koers

Lgx

R

Omr. koers

50

33,62

2,06

49,62

36,94

2,06

52,92

51

32,59

2,06

48,55

35,93

2,06

51,94

52

31,57

2,06

47,47

34,92

2,06

50,94

53

30,57

2,06

46,39

33,93

2,06

49,94

54

29,57

2,06

45,28

32,94

2,06

48,91

55

28,59

2,05

44,02

31,95

2,06

47,87

56

27,62

2,04

42,75

30,97

2,06

46,82

57

26,66

2,03

41,48

30,00

2,06

45,76

58

25,71

2,01

40,05

29,03

2,05

44,52

59

24,77

1,99

38,62

28,07

2,04

43,27

60

23,84

1,97

37,19

27,11

2,03

42,01

61

22,93

1,95

35,78

26,15

2,02

40,72

62

22,02

1,93

34,36

25,20

2,00

39,29

63

21,12

1,91

32,94

24,26

1,98

37,85

64

20,23

1,89

31,53

23,32

1,96

36,41

65

19,35

1,87

30,13

22,38

1,94

34,95

66

18,47

1,85

28,72

21,45

1,92

33,50

67

17,61

1,82

27,21

20,53

1,89

31,91

68

16,76

1,80

25,84

19,62

1,87

30,48

69

15,92

1,78

24,49

18,71

1,85

29,03

70

15,10

1,75

23,05

17,81

1,83

27,60

71

14,29

1,72

21,63

16,92

1,81

26,18

72

13,49

1,68

20,13

16,04

1,78

24,65

73

12,72

1,63

18,59

15,18

1,76

23,27

74

11,96

1,57

17,00

14,32

1,72

21,67

75

11,23

1,50

15,40

13,48

1,68

20,12

76

10,52

1,41

13,70

12,66

1,62

18,41

77

9,84

1,32

12,11

11,87

1,56

16,78

78

9,19

1,23

10,63

11,09

1,48

15,03

79

8,56

1,12

9,09

10,35

1,39

13,31

80

7,96

1,02

7,76

9,63

1,29

11,61

81

7,38

0,93

6,60

8,94

1,19

10,04

82

6,84

0,84

5,56

8,29

1,08

8,52

83

6,33

0,77

4,74

7,67

0,98

7,21

84

5,85

0,69

3,94

7,08

0,88

6,01

85

5,40

0,62

3,28

6,53

0,80

5,07

86

4,99

0,56

2,75

6,02

0,72

4,23

87

4,60

0,49

2,22

5,55

0,65

3,53

88

4,25

0,43

1,81

5,11

0,58

2,91

89

3,91

0,37

1,43

4,71

0,51

2,37

90

3,60

0,32

1,14

4,34

0,45

1,93

91

3,32

0,28

0,92

3,99

0,39

1,54

92

3,07

0,24

0,73

3,68

0,34

1,24

93

2,84

0,21

0,59

3,39

0,29

0,98

94

2,64

0,19

0,50

3,13

0,25

0,78

95

2,45

0,17

0,42

2,89

0,22

0,63 
 

[1] Wet van 22 mei 2014 houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, BS, 13 juni 2014.

[2] MB van 1 juli 2015 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS, 9 juli 2015.

[3] Art. 624/1 van het Burgerlijk Wetboek.

[4]Art. 745sexies § 3 van het Burgerlijk Wetboek.

[5] Art. 47 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, art. 21 VI van het Wetboek van Successierechten, art. 2.7.3.3.2, 6° en art. 2,8.3.0.1 §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

 


 

  

Redactie afgesloten op 19 oktober 2015. Na deze datum kunnen de wetgeving en reglementering uiteraard gewijzigd zijn
 

© BNP Paribas Fortis Private Banking, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Overname van dit artikel toegelaten mits bronvermelding

 

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A, en haar klanten.

 

 

 

 

 

 

 

  •