Bruno Halleux 

 

Uw nieuwe verplichting om buitenlandse rekeningen mee te delen aan de Nationale Bank van België

 

U herinnert zich wellicht dat de wetgever in 2011 een centraal aanspreekpunt (CAP) installeerde bij de Nationale Bank van België (NBB). Met als bedoeling: de bankrekeningen van de Belgische belastingplichtigen verzamelen en centraliseren. Op die manier kan de belastingadministratie haar financiële onderzoeken doen binnen een strikt gecontroleerd kader.

Belgische banken moeten uiteraard reeds de rekeningen in hun boeken meedelen aan de NBB. Het overzicht van rekeningen zou evenwel onvolledig zijn zonder de rekeningen van Belgische belastingplichtigen in het buitenland.


 

Een Koninklijk Besluit legt de exacte modaliteiten vast voor de belastingplichtige om zijn of haar buitenlandse rekeningen mee te delen aan het CAP.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie