Veiligheidstips bankkaart

Uw bankkaart is strikt persoonlijk. Houd deze adviezen in acht:

  • Bewaar uw bankkaart altijd op zak of op een veilige plaats.
  • Zodra u in het bezit bent van uw kaart, brengt u op de achterzijde uw handtekening aan. Zo niet, dan kan een eventuele dief dat in uw plaats doen!
  • Houd uw geheime code geheim: deel ze dus aan niemand mee, schrijf ze nergens op en scherm het klavier af wanneer u uw geheime code intikt. U kunt de geheime code van uw bankkaart wijzigen in een code die u gemakkelijk kunt onthouden. Dat doet u aan een geldautomaat in België. Maar neem in geen geval een voor de hand liggende code, zoals uw geboortejaar of 4 opeenvolgende of identieke cijfers.
  • Vernietig kaarten die u niet meer nodig hebt of waarvan de geldigheid is verstreken.
  • Bewaar uw tickets als bewijs van geldopvraging of betaling. Controleer regelmatig uw rekeningafschriften. Merkt u iets abnormaals, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank.
  • Houd uw kaart in het oog wanneer u bij een handelaar betaalt.
  • Let erop dat u uw kaart na betaling steeds terugkrijgt.
  • Wordt uw kaart ingeslikt in een geldautomaat? Laat ze dan zo snel mogelijk blokkeren.
  • Controleer altijd het bedrag en de munteenheid op het scherm, het document of het ticket voordat u de transactie bevestigt. Bevestig nooit een transactie als u niet akkoord gaat met de prijs.