Kan de prenotificatie teruggebracht worden van 14 dagen naar 1 dag?

U kunt met uw debiteuren een kortere prenotificatie afspreken. U kunt hiervoor ook een afzonderlijke overeenkomst of afzonderlijke clausule gebruiken (die duidelijk gescheiden is van de verplichte elementen) in het mandaat.  

Terug naar FAQ