Moet de debiteur zijn B2B-mandaat bevestigen bij iedere aanvraag tot invordering?

Nee, de schuldenaar moet zijn B2B-mandaat slechts eenmaal bij zijn bank bevestigen, namelijk voordat de eerste invordering plaatsvindt.

Terug naar FAQ