Privacy policy: informatie betreffende de verwerking van uw gegevens

Gelieve te noteren dat BNP Paribas Fortis NV de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

 

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas Fortis NV en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de controle van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie of direct marketing van financiële, bank- en/of verzekeringsproducten en diensten alsook andere producten of diensten die worden gepromoot door BNP Paribas Fortis NV of door haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt.

 

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met BNP Paribas Fortis NV verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon is gesitueerd buiten de Europese Unie, ongeacht of een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor persoonsgegevens in het land van ontvangst. Binnen BNP Paribas Fortis NV en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om te vragen, schriftelijk of via de Website en kosteloos, dat BNP Paribas Fortis NV en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

 

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar BNP Paribas Fortis op het volgende adres:

 

BNP Paribas Fortis NV

Warandeberg 3
1000 Brussel
België
 

Zie ook paragraaf 7 (Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid) van de Disclaimer.

 
image_195

  

Afdrukken