Waar vind ik mijn fiscale attesten?

U koos reeds voor de A4-rekeninguittreksels in PC banking

 

Fiscale attesten voor hypothecaire kredieten

Deze fiscale attesten vindt u bij de rekening waarop de maandelijkse terugbetalingen voor het krediet gebeuren. In de regel is dat de zichtrekening of de spaarrekening.

Koos u vóór begin maart voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan klikt u eerst op het overeenstemmende rekeningnummer en u vindt uw uittreksel(s) in de kolom 'fiscaal berichten'.
Koos u na medio maart voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan vindt u de fiscale berichten in de historiek van de rekeninguittreksels (kolom 'uittreksels'). U vindt die uittreksels ook in het PC banking menu 'Lenen' bij het krediet in kwestie.

 

Fiscale attesten voor levensverzekeringen
De fiscale attesten voor levensverzekeringen vindt u in de kolom 'fiscale berichten' van de betrokken rekening (klikken op het rekeningnummer).
Koos u vóór begin april voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan vindt u de attesten in de kolom 'fiscaal bericht' van de betrokken rekening (na geklikt te hebben op het rekeningnummer van de levensverzekering).
Koos u na april voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan vindt u het fiscaal bericht in de historiek van uw rekeninguittreksels voor de maand april (kolom 'uittreksels').

Fiscale attesten voor pensioensparen
De fiscale attesten voor pensioensparen vindt u in de kolom 'fiscale berichten' van de betrokken rekening nadat u het nummer van de pensioenrekening hebt aangeklikt.
Koos u vóór begin april voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan vindt u de fiscale attesten in de kolom 'fiscale berichten' van de betrokken rekening (na aanklikken van het nummer van de pensioenspaarrekening).

Koos u na medio mei voor de nieuwe aflevering van uittreksels in PC banking? Dan vindt u het fiscaal bericht in de historiek van uw rekeninguittreksels voor de maand mei (kolom 'uittreksels').

 

U koos nog niet voor de A4-uittreksels

U vindt uw fiscale attesten terug in de historiek van uw rekeninguittreksels.

Terug naar vaak gestelde vragen