Welke frequentie kies ik het best om mijn uittreksels te ontvangen in PC banking?

U kunt uw A4-uittreksels in PC banking ontvangen, naar keuze:

  • dagelijks,
  • wekelijks,
  • maandelijks.

 

  • Hebt u uw uittreksels dagelijks nodig - omdat u bijvoorbeeld zelfstandige bent of ondernemer - dan kiest u uiteraard voor 'dagelijks'.
  • Doet u een redelijk aantal verrichtingen per maand en/of u moet regelmatig een kopie van een uittreksel als betalingsbewijs voorleggen? Dan adviseren wij u de frequentie 'wekelijks'.
  • U hebt weinig verrichtingen per maand en/of u hebt uw uittreksels niet regelmatig nodig? Dan kiest u best voor 'maandelijks'.

 

Belangrijk

Kiest u voor 'wekelijks' of 'maandelijks', dan verschijnen uw uittreksels voor verrichtingen pas na afloop van de gekozen periodiciteit. U koos bijvoorbeeld voor 'maandelijks' en u zoekt een verrichting van de lopende maand in uw uittreksels. U zult die daar nog niet vinden. Maar uiteraard ziet u de verrichting wel in het overzicht van uw rekening in PC banking. 

 

U koos voor 'dagelijks'?
Dan ontvangt u van dinsdag tot en met zaterdag één of meer uittreksels in uw PC banking en dat in de loop van de dag. Zij geven telkens het detail van de verrichtingen die wij de vorige dag voor u uitvoerden. In het weekend worden geen uittreksels aangemaakt. De uittreksels die u op dinsdag ontvangt, betreffen dus de verrichtingen van zaterdag tot en met maandag.

 

U koos voor de frequentie 'wekelijks'

Wij sluiten de week formeel af op de dag die u kiest. U kunt evenwel niet kiezen voor een zaterdag of een zondag als sluitingsdag. Op die dagen worden immers geen uittreksels afgeleverd. Alle verrichtingen van die week met inbegrip van de afsluitende dag geven aanleiding tot uittreksels.

De uittreksels zijn in de loop van de dag na de gekozen afsluitingsdag beschikbaar in PC banking. Een voorbeeld. U koos voor 'wekelijks/maandag'. De week loopt dan van dinsdag tot en met maandag erop. Uw uittreksels voor de verrichtingen van de afgelopen week zijn beschikbaar in PC banking in de loop van dinsdag.

 

U koos voor de frequentie 'maandelijks'

U kunt kiezen op welke datum u de maand afsluit:

  • Wilt u telkens een volledige kalendermaand, dan kiest u als afsluitingsdag de 31e, ook voor maanden die korter zijn dan 31 dagen.
  • U kunt ook een andere dag kiezen, bijvoorbeeld de 15e van de maand.

De uittreksels voor de verrichtingen van de afgelopen maand zijn beschikbaar in PC banking op de eerste dag van de volgende maand. Valt het einde van de maand in een weekend, dan zullen de afschriften pas op dinsdag en dus niet op maandag beschikbaar

zijn in PC banking.

 

 

Terug naar vaak gestelde vragen