Waarom krijg ik geen nieuwe uittreksels, ook al zie ik op mijn rekening nieuwe verrichtingen?

De uittreksels worden beschikbaar op de dag na afloop van de gekozen frequentie 'dagelijks', 'wekelijks' of maandelijks'. U kunt het beste nagaan of de gekozen frequentie wel voldoende beantwoordt aan uw behoeften.

 

Terug naar vaak gestelde vragen