Ik kan mijn uittreksels niet meer in de Self afdrukken of ontvang ze niet meer per post. Hoe komt dit?

  • Ofwel koos u ervoor om uw uittreksels via PC banking te ontvangen (en dat wordt het exclusieve ontvangstkanaal).
  • Ofwel wijzigde uw gevolmachtigde de voorkeuren (dit heeft tot gevolg dat u als houder uw uittreksels niet meer in de Self kan opvragen).

U kunt de uittreksels maar op één manier ontvangen.

Indien uw gevolmachtigde aangaf dat hij de uittreksels via PC banking wil ontvangen, dan ziet hij deze in zijn PC banking volgens de door hem gekozen frequentie. De rekeninghouder kan de uittreksels ook binnen zijn eigen PC banking zien.


Terug naar vaak gestelde vragen