Wat gebeurt er als ik een foutief paswoord intik bij het aanmelden via sms?

 

Als u een foutief paswoord intikt, hebt u nog twee kansen. Na drie mislukte pogingen wordt de toegang tot Easy banking evenwel om veiligheidsredenen automatisch geblokkeerd. Meteen wordt ook uw contract opgeschort.

 

U kunt de toegang tot Easy banking opnieuw activeren via PC banking via de link 'Easy banking' in het linkermenu. 

 

Terug naar veelgestelde vragen