Hoe lang loopt een huurcontract?

Er zijn verschillende soorten contracten mogelijk voor de huur van een woning. Bijvoorbeeld:

Huurovereenkomst voor 9 jaar (standaardduur)

De standaardduur van een huurovereenkomst is 9 jaar. Een huurovereenkomst waarvan de duur niet nader bepaald is, wordt automatisch beschouwd als een contract van 9 jaar.

 

Als na 9 jaar geen van beide partijen het contract opzegt, wordt het automatisch voor 3 jaar verlengd. In dat geval hebben beide partijen om de 3 jaar de mogelijkheid om het contract stop te zetten.

 

U kunt als huurder ook vroeger opzeggen, mits een opzegtermijn van 3 maanden. Doet u dat tijdens de eerste 3 jaar van het contract, dan moet u wel een schadevergoeding betalen.

De verhuurder kan alleen in uitzonderlijke gevallen opzeggen. De opzegtermijn is dan 6 maanden.

Huurovereenkomst voor 3 jaar of minder (korte duur)

U kunt als huurder en verhuurder een schriftelijk contract (of maximaal 2 contracten na elkaar) afsluiten voor een totale duur van niet meer dan 3 jaar. De huurprijs mag in die 3 jaar niet veranderen (enkel indexeringen). Het contract kan niet voortijdig beëindigd worden, tenzij dat anders werd overeengekomen. Op het einde van de looptijd kunnen beide partijen opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden.

 

 

Tip Tip

Ondanks alle regels is het altijd mogelijk om een huurovereenkomst in onderling akkoord tussen huurder en verhuurder te beëindigen.

 

Vraag uw e-dossier

Meer weten?

Uw huurcontract: huurwaarborg en andere verplichtingen

Gaat u een woning huren? Vergeet dan niet alle paperassen in orde te brengen, zoals huurcontract, waarborg, plaatsbeschrijving en verzekeringen.

Een woning gehuurd. En nu: een eigen huis? Of andere plannen?

Bent u helemaal gesetteld in uw huurhuis of -appartement? Dan begint u misschien stilaan al verder vooruit te kijken. Een paar tips voor uw toekomstplannen.

Huurwaarborg

Uw huurwaarborg veilig en wel? Gebruik een geblokkeerde spaarrekening.

Meer info

Top Woning

Een complete verzekering op maat van uw woning?

Meer info