Uw portefeuille is gestolen

Bij een gestolen portefeuille doet u allereerst dit:

 

Uw bankkaarten:

1. Blokkeer uw kaart via Card Stop op +32 70 344 344 (24 uur op 24).

2. Volg de andere instructies beschreven bij “Kaart gestolen of zoek”.

 

Uw identiteitskaart:

1. Bel (gratis) naar DOCSTOP op 00800 21 23 21 23 en blokkeer uw identiteitskaart (24 uur op 24).

2. Indien u 00800 21 23 21 23 niet kunt bereiken, bel dan +32 2 518 21 23.

3. Doe aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Vraag een kopie van het proces-verbaal.

4. Ga in het buitenland met het proces-verbaal en twee recente pasfoto's naar de plaatselijke ambassade of het Belgische consulaat voor een noodreisdocument.

5. Als u binnenkort op reis vertrekt, kunt u een voorlopige identiteitskaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.

 

Uw paspoort:

1. Bel (gratis) naar DOCSTOP op 00800 21 23 21 23 en blokkeer uw paspoort (24 uur op 24).

2. Indien u 00800 21 23 21 23 niet kunt bereiken, bel dan +32 2 518 21 23.

3. Doe aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Vraag een kopie van het proces-verbaal.

4. Ga in het buitenland met het proces-verbaal en twee recente pasfoto's naar de plaatselijke ambassade of het Belgische consulaat voor een noodreisdocument.

5. Als u binnenkort op reis vertrekt, kunt u met de spoedprocedure een nieuw paspoort aanvragen bij uw gemeentebestuur.

 

Uw rijbewijs:

1. Geef de diefstal aan bij de plaatselijke politie.

2. Geef, terug in België, de diefstal ook aan bij de Belgische politie en vraag een attest van aangifte van diefstal of verlies.

3. Vraag een duplicaat aan van uw rijbewijs bij het gemeentebestuur van uw woonplaats, met behulp van twee pasfoto's en dit attest van aangifte.

 

Op welke bijstand kunt u rekenen?

 

Praktische hulp – Autoverzekering of Top Familiale met Top Bijstand/Gezinsbijstand

Uw Autoverzekering of Top Familiale-verzekering bij BNP Paribas Fortis is uitgerust met de waarborg Top Bijstand/Gezinsbijstand? Uw bijstandsverlener TeleClaims kan u helpen bij de afhandeling van alle formaliteiten.

 

 • Bel naar TeleClaims op +32 2 664 99 00.
 • Neem uw polisnummer erbij. U vindt alle polisnummers van uw verzekeringen bij BNP Paribas Fortis:
  • op het handige TeleClaims-kaartje;
  • in PC banking (rubriek 'verzekeringen');
  • op uw polis(sen).

  

Praktische hulp – Europ Assistance

Indien u via BNP Paribas Fortis beschikt over een Jaarcontract of Tijdelijk Contract van Europ Assistance, kan uw bijstandsverlener Europ Assistance u helpen bij diefstal van reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, …), cheques, bankkaarten, kredietkaarten, of vervoersbewijzen.

 

 • Bel naar Europ Assistance op +32 2 533 75 75.
 • Neem uw contractnummer erbij. U vindt uw contractnummer(s) van Europ Assistance:
  • op het handige Europ Assistance-kaartje (indien u beschikt over een Jaarcontract);
  • op uw polis(sen).

 

Een andere noodsituatie in verband met uw geldmiddelen?

Kies de noodsituatie waarvoor u hulp wilt:

 

 

Hulp bij andere noodgevallen:

Zoek hier

Card Stop

 

Afdrukken