Vaak gestelde vragen - Stop Proton

Vanaf wanneer kan ik Proton niet meer opladen?

Vanaf 1/10/2014 kunt u Proton niet meer opladen aan onze automaten of aan de automaten van andere Belgische banken.

 

Vanaf wanneer kan ik niet meer betalen met Proton?

Reeds in de tweede helft van 2014 zullen de mogelijkheden om met Proton te betalen verminderen. Handelaars zullen overschakelen naar een betaaloplossing via Bancontact of Maestro, zodat de bankkaart het betalingsmiddel blijft. Vanaf 1/01/2015 zal het in principe niet meer mogelijk zijn nog betalingen te doen met Proton. Aangezien Protonbetalingen off-line verwerkt worden is het niet uitgesloten dat er uitzonderlijk na die datum nog handelaars Proton aanvaarden, maar uiterlijk 28/02/2015 zal er nergens nog kunnen betaald worden met Proton.

 

Moet ik in de toekomst opnieuw alle kleine betalingen via cash regelen?

Neen, door de verlaging van de kosten voor de handelaars aanvaarden handelaars verrichtingen via Bancontact of Maestro voor kleine bedragen.

Bovendien zullen vanaf de tweede helft van 2014 ook specifieke BCMC-terminals, zonder klavier , op de Belgische markt komen waarbij de betaling zal gebeuren zonder dat de PIN-code moet ingevoerd worden. Aan dit type terminal zullen de bedragen heel beperkt zijn en/of de kans op fraude heel miniem en ze zullen vooral gebruikt worden voor parkings en distributie-automaten (snoep, drank,….)..

De kaart in de terminal brengen , in sommige gevallen in combinatie met een “OK”-knop, volstaat dan voor de betaling.

 

Hoe consulteer ik mijn Protonsaldo na 1/10/2014?

U kunt uw Protonsaldo consulteren

 • via uw kaartlezer;
 • via de Protonbetaalterminals (tot 31/12/2014).

 

Wat gebeurt er na 31/12/2014 met mijn resterend Protonsaldo?

 1. U kunt ongebruikte Protonsaldo's opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor . Het saldo wordt daar onmiddellijk op uw rekening gestort.
 2. Vanaf juli 2015 zal BNP Paribas Fortis de resterende ongebruikte Protonsaldo's van alle in omloop zijnde kaarten automatisch op de zichtrekening storten.

Wat gebeurt er met de tarifering van de Protondienst?

De tarifering van de dienst Proton wordt stopgezet vanaf 1/10/2014.

 

Betalingen zonder invoer van PIN

Waarom starten de Belgische banken met BCMC-betalingen zonder invoer van PIN?

Betalingen met de bankkaart zonder invoer van PIN zijn niet helemaal nieuw. Ze bestaan vandaag reeds in België via Maestro en de kredietkaarten (parkings, drank- en snoepautomaten). De betalingen met de bankkaart via Bancontact (BCMC) zonder invoer van PIN vormen een alternatief voor het verdwijnen van Proton, waarvan het aantal transacties al verschillende jaren daalt. Het betreft hier enkel betalingen met de kaart aan een welbepaald type terminal (zonder klavier) en vooral beschikbaar in parkings en distributie-automaten (drank, snoep,…), waar de bedragen heel beperkt zijn en/of de kans op fraude heel miniem is. Geldafhalingen of betalen aan gewone betaalterminals zullen, ongeacht het bedrag, niet mogelijk zijn zonder invoer van PIN.

 

Zijn betalingen zonder invoer van de PIN code wel veilig?

Deze betalingen zijn veilig. De betalingen via Bancontact/Maestro zonder invoer van PIN gebeuren

 • online
 • op basis van de hoogtechnologische chip op onze bankkaarten aan specifieke terminals: parkings en distributie-automaten (snoep, drank,…).
 • Heel beperkte bedragen:
  • BCMC: maximum 25 euro per transactie en opeenvolgende transacties zonder invoer van PIN voor een maximum totaal van 50 euro .
  • Maestro: distributie-automaten : 25 euro, parkings : 50 euro en tolwegen : 100 euro

 

Zoals altijd gelden de gewone veiligheidsmaatregelen en moet u steeds waakzaam zijn over uw kaart. Vanaf het moment dat de kaart geblokkeerd of ingeslikt is kunnen er geen verrichtingen zonder invoer van PIN meer gebeuren met de kaart.

 

Hoe volg ik mijn verrichtingen zonder invoer van PIN op?

Elke verrichting zonder invoer van PIN wordt apart op uw rekeninguittreksel geboekt zoals voor een verrichting met PIN. De naam van de terminal is vermeld.

 

Hoe functioneert de teller van opeenvolgende BCMC-verrichtingen zonder invoer van PIN?

U kunt opeenvolgende Bancontact -verrichtingen zonder invoer van PIN doen tot een maximumbedrag van 50 euro. Telkens wanneer u een verrichting doet met invoer van PIN (geldafhaling, betaling bij een handelaar, internetbetaling, cash deposit, wijziging PIN) wordt de teller op 0 euro gezet.

 

Kan ik met een nieuwe kaart onmiddellijk transacties zonder invoer van PIN doen?

Neen, de eerste transactie met een nieuwe kaart (ook na vervanging) is altijd een verrichting met invoer van de PIN.

 

Kunnen er nog transacties zonder invoer van PIN gebeuren nadat de kaart/PIN geblokkeerd werd?

Neen, in deze gevallen is geen enkele transactie meer mogelijk met de kaart. Transacties zonder invoer van PIN zullen opnieuw mogelijk zijn nadat uw kaart gedeblokkeerd werd en u een verrichting met invoer van PIN gedaan heeft.

 

Komen de bedragen van de transacties zonder invoer van PIN in mindering van de POS-limieten per dag en per week?

Ja, verrichtingen zonder invoer van PIN worden in mindering gebracht van de POS-limieten per dag en per week.

 

Hoe kan ik zien of ik al dan niet een PIN zal moeten invoeren op een betaalterminal?

Als er geen klavier beschikbaar is zult u geen PIN moeten invoeren. Als er een klavier beschikbaar is zult u altijd een PIN moeten invoeren. De combinatie van beide mogelijkheden is niet mogelijk