BNP Paribas Fortis

 

BERICHT TER BESCHIKKING GESTELD OP 24 FEBRUARI 2015

 

NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE APP EASY BANKING

 

DE APP EASY BANKING KRIJGT NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN. DIE GAAN IN OP 27 APRIL 2015.

 

EEN EERSTE BELANGRIJKE WIJZIGING BETREFT HET VERDWIJNEN VAN DE MODULE 'EASY BANKING' UIT PC BANKING. DAT LEIDT TOT VOLGENDE AANPASSINGEN:

 

  • UW PASWOORD VERANDEREN DOET U VOORTAAN IN EASY BANKING ZELF. HET KAN NIET MEER IN PC BANKING;
  • U KUNT UW EASY BANKING NIET LANGER OPSCHORTEN OF BLOKKEREN VANUIT PC BANKING. OM UW EASY BANKING-CONTRACT EN PC BANKING-CONTRACT OP TE SCHORTEN OF TE BLOKKEREN, BELT U VOORTAAN NAAR DE HELP DESK EASY BANKING OP TEL.02 433 41 90 (MA - VR, 7 - 22 U. ZA, 9 - 17 U.).
  • MET EASY BANKING KUNT U GELD OVERSCHRIJVEN NAAR NIEUWE BEGUNSTIGDEN. DIE MOGELIJKHEID UITZETTEN KAN NIET MEER VIA PC BANKING. WEL GEBRUIKT U VOOR DE EERSTE OVERSCHRIJVING NAAR EEN NIEUWE BEGUNSTIGDE, NOG STEEDS DE KAARTLEZER OM EEN M2-HANDTEKENINGN(BLAUWE KNOP)TE MAKEN.

 

EEN TWEEDE BELANGRIJKE WIJZIGING BETREFT HET SCHRAPPEN VAN DE SMS ALS MOGELIJKHEID OM ZICH AAN TE MELDEN OP EASY BANKING.

 

U HEBT TOT TWEE MAANDEN NA HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DIT BERICHT OM DE DIENST EASY BANKING KOSTELOOS STOP TE ZETTEN. ZEGT U DIE DIENST NIET OP BINNEN DIE TERMIJN, DAN AANVAARDT U DE NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN. U VINDT EEN EXEMPLAAR VAN DE GEWIJZIGDE ALGEMENE VOORWAARDEN IN AL ONZE KANTOREN EN OP WWW.BNPPARIBASFORTIS.BE.

 

EASY BANKING IS EEN AANVULLENDE DIENST OP PC BANKING.