Fagron: kapitaalverhoging met voorkeurrecht

 

Fagron

 

 

Voorwaarden om kennis te nemen van de Prospectus

De volgende documenten (de “Documentatie”) zijn een elektronische versie van het prospectus in het Engels en het Nederlands (het “Prospectus”) alsook van de samenvatting in het Frans. De Documentatie heeft betrekking op een aanbod van effecten aan het publiek dat in België en in Nederland wordt gedaan overeenkomstig de in België toepasselijke wetgeving en reglementering.


Elders dan in België en Nederland is er geen actie ondernomen en zal er geen actie worden ondernomen die een aanbod van de effecten, zoals beschreven in het Prospectus (de “Effecten”), aan het publiek zou toelaten buiten het Belgische en het Nederlandse grondgebied, of die het bezit of de distributie van de Documentatie op een ander grondgebied dan België of Nederland zou toelaten, in zoverre een actie voor dat doel zou zijn vereist. De reproductie of verspreiding van de Documentatie onder elke vorm is uitdrukkelijk verboden.


De Documentatie vormt geen aanbod van de Effecten in en is bestemd voor verzending, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, naar de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Japan, Canada, Australië en Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waarin het doen van een dergelijk aanbod niet in overeenstemming zou zijn met de wetten of reglementeringen in een dergelijk rechtsgebied.


De Documentatie is uitsluitend bestemd voor personen die geen inwoners zijn van, of die niet fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Japan, Canada, Australië en Zuid-Afrika.


Door verder te gaan naar daar de Documentatie hieronder, verklaar en bevestig ik :

  • dat ik mij niet bevind in de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, Japan, Canada, Australië en Zuid-Afrika of in enig ander rechtsgebied waarin het doen van een dergelijk aanbod niet in overeenstemming zou zijn met de wetten of reglementeringen in een dergelijk rechtsgebied; en
  • dat ik deze disclaimer heb gelezen.
     

Ik wens de Documentatie niet te raadplegen

Ik verklaar dat ik de voornoemde voorwaarden vervul om toegang te verkrijgen tot de samenvatting van het Prospectus in het Frans.

Ik verklaar dat ik de voornoemde voorwaarden vervul om toegang te verkrijgen tot het Prospectus in het Nederlands.

Ik verklaar dat ik de voornoemde voorwaarden vervul om toegang te verkrijgen tot het Prospectus in het Engels.