Deze kredietvorm dient hoofdzakelijk voor de financiering van vastgoed of immateriële vaste activa. Vandaar dat het minimumbedrag is vastgelegd op 250.000 EUR.
De looptijd varieert van minstens 2 tot maximaal 15 jaar.