Een Domiciliëring is ideaal voor regelmatig terugkerende betalingen zoals uw water-, elektriciteits- of telefoonfactuur. U hoeft zelf niets meer te doen. Elke betaling gaat keurig op het juiste moment automatisch van uw rekening. Zo vermijdt u boetes voor laattijdige betaling.