U betaalt alleen interesten op het effectief opgenomen bedrag. U weet dus precies hoeveel interesten u betaalt voor een Straight Loan.